هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه استانی خبرگزاری آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، هنر و اجتماعی یکی از برنامه های اداره امور فرهنگی و اجتماعی معاونت امور فرهنگی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی است. آنها از خدمات خود بهره مند می شوند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیتهای دانشجویی است که برای ایجاد محیط مساعد برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه طراحی شده است. البته اکثر مراکز می توانند منجر به فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شوند.

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و ایجاد تمرکز متوازن در کلیه زمینه های فعالیت در ایجاد کانون های دانشجویی است.یکی از راههای کلیدی معاونت امور فرهنگی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ، اولویت بندی فعالیتهای فرهنگی دانشجویی با ساده سازی ، تعمیق و گسترش مراکز در دستور کار با اصلاح و اعلام قوانین اجرایی مراکز است. سپتامبر 1999. بخش امور فرهنگی دانشجویی واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از فعالیتهای مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت کرده و امکانات و تجهیزات لازم را فراهم می کند.

در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعال هستند و دارای مجوز ، دستورالعمل ، منشی و اعضای خاص هستند.

در سلسله گزارش ها و مصاحبه هایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور ، خبرنگاران خبرگزاری آنا به بررسی عملکرد ، فعالیت ها و عملکردهای این مراکز می پردازند.

در این شماره گفتگویی با سید کاظم یکانی مدیر کل دانشگاه آزاد اسلامی ، متولی ارشد سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر مراکز فرهنگی اجتماعی در فرهنگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی داریم. در زیر می خوانیم.

توجه به فعالیتهای فرهنگی دانش آموزان با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: ارزیابی شما از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی به عنوان متولی ارشد واحدهای دانشگاهی و چه مواردی برای فعالیت بهتر و کیفیتر مراکز ضروری است؟

واحد: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیتهای دانشجویی است که برای ایجاد محیط مساعد برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه طراحی شده است. البته اکثر مراکز می توانند منجر به فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخگویی بیشتر به سلیقه های مختلف شوند.

خبر مرتبط:  دانشگاه آزاد اسلامی دهلران در یک نگاه

توجه به فعالیتهای فرهنگی دانشجویان از طریق تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان یکی از مهمترین راههای معاونت های فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است.

آنا: دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و قوانین مربوط به باشگاه های دانشجویی چقدر م effectiveثر است و چقدر به کیفیت کار دانش آموزان کمک می کند؟

واحد: در بازنگری آیین نامه مراکز فرهنگی اجتماعی ، دو جنبه مورد تأکید قرار گرفت و دقیق تر اجرای دقیق این عوامل می تواند منجر به بهره وری بیشتر فعالیت ها شود.

یکی از این عوامل این است که استخدام استاد مشاور در هر یک از مراکز بستگی به تخصص و تجربه اعضای هیئت علمی دانشگاه دارد که می توانند تجربه و تعهد متخصص را با دانشجویان منتقل کرده و همچنین اجرای فرایند تصمیم گیری و برنامه ها استفاده از تخصص دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن


بیشتر بخوانید:

تدوین کار گروهی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجویان ، تصویر دانشگاه را افزایش می دهد


جنبه دیگر توانایی ایجاد شبکه های جهانی مراکز است. برای این منظور ، در آیین نامه ذکر شده است که اگر 30 مرکز با حوزه فعالیت مشابه برای ایجاد شبکه ملی مراکز با محتوای مشابه درخواست دهند. این ویژگی برای توانمندسازی اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت های آن در سطح ملی در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از نقشه راه های حوزه مراکز آموزشی و فرهنگی-اجتماعی ، دستورالعمل های جشنواره ملی رشد است که امسال برای اولین بار در بیش از 30 حوزه تخصصی به دلیل نقاط قوت و ضعف خود. و مرور کوتاهی از سال جدید اعلام و اجرا می شود.

توجه متوازن به زمینه های فعالیت در ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند واحد فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاهی و در چه زمینه هایی فعال است؟

در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1260 مرکز فعال است

واحد: در حال حاضر بیش از 1260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعال هستند و دارای مجوز ، دستورالعمل ، منشی و اعضای خاص هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب اساتید مشاور اقدام کرده اند و نتیجه می گیریم که تا آغاز سال تحصیلی جدید ، تمام مراکز موجود برای اجرای هنجارهای مراکز فرهنگی اجتماعی اقدامات کاملی انجام خواهند داد.

مراکز فرهنگی و دانشجویی فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی با موضوعات “فرهنگ و تمدن” ؛ “اجتماعی” با موضوعاتی مانند مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، زمینه های دانش و غیره ؛ “هنر و ادبیات” با موضوعاتی مانند جهاد یاوری ، هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ؛ “مذهبی” با هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ، “انقلاب اسلامی” با موضوعاتی مانند اسلام شناسی ، طهارت و حجاب ، برآورد ادیان ، امر به معروف و نهی از منکر و غیره ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری. با محتوای “رسانه و فضای مجازی” ؛ اضافه شدن تولیدات مجازی ، رسانه ، رادیو و غیره

خبر مرتبط:  مهاجمان به کنگره، تروریست‌های آمریکایی بودند

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و ایجاد تمرکز متوازن در همه زمینه های فعالیت و ایجاد کانون های دانشجویی است.

آنا: نقاط قوت و ضعف فعالیت مراکز چیست و وظیفه کارشناسان آموزش و پرورش در این زمینه چیست؟

واحد: ایجاد فضای هم افزایی و تعامل با هیئت فرهنگی دانشگاهها و مراکز از طریق فعالیتهای چشمگیر هلال احمر ، توجه ویژه معاون فرهنگی دانشجویی در کلیه واحدهای دانشگاهی ، حضور دبیرکل در جلسات. مراکز ، فضای مجازی و دانش در سالهای اخیر. اجرای موفق ویروس کرونا و جشنواره گل سرخ را می توان نیرویی در فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی با شناسایی استعدادهای دانش آموزان و توانمندسازی آنها ، دانش آموزان را با جامعه هدف مرتبط می کند.یکی از نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی این است که می توان منافع مهمانداران و شرکای فرهنگی مرکز را در اولویت بندی پروژه های دانشجویی در نظر گرفت و بودجه به عنوان یکی از اولویت های مراکز در سال تحصیلی جدید به آنها اختصاص داده شد. به

آنا: تا چه اندازه نیازهای فرهنگی اجتماعی و عملکردی مراکز مطابق با خواسته های آنها برطرف شده است؟ و آیا سیستم های موجود الزامات را برآورده می کنند؟

واحد: بر اساس آیین نامه اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، شورای ویژه ای نیز علاوه بر شورای هماهنگی دانشگاه ها و واحدهای استانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی زیربخش فرهنگی را برطرف کند.

در همه زمینه های فرهنگی ، یک کارشناس بر امور مراکز نظارت می کند. در استان و در ستاد ، اداره مراکز فرهنگی و دانشجویی پیگیر مطالبات دانشجویان است. از سوی دیگر ، سیستم مدیریت مراکز فعال است و برای ثبت اطلاعات و دریافت کلیه مشخصات و سوابق مراکز ، دائماً تحت نظارت است.

خبر مرتبط:  ده‌ها مزدور و چند افسر سعودی در حمله گسترده پهپادی ارتش یمن کشته شدند

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوانان”؛ چشم انداز امیدوار کننده

آنا: مراکز فرهنگی اجتماعی دانش آموزان از چه امکاناتی برای ایجاد روابط کاری با سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی برخوردارند؟

واحد: یکی از چشم اندازهای امیدوار کننده در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی ، که با هدف تکمیل زنجیره فعالیت ها و توانمندسازی اعضای خود و در نهایت معرفی آنها به حوزه های فرهنگی و اجتماعی مربوطه ، نقطه اوج “باشگاه توسعه” برای ایجاد استعداد ادبی جوان جشنواره رشد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد و شروع به کار کرد.

Club باشگاه توسعه استعدادهای ادبی جوان با شناسایی استعدادهای دانش آموزان ، تقویت آنها و آموزش مناسب آنها ، دانش آموزان را با جامعه هدف مرتبط می کند.

آنا: برگزاری جشنواره های مختلف مانند جشنواره ملی جشن در توسعه ، توسعه و فعالیت مراکز فرهنگی دانش آموزان چقدر مثر است؟

واحد: اهداف جشنواره رشد تمرکز بر فعالیت های دانشجویی در زمینه مراکز ، شناسایی آنها ، شناسایی و تشویق استعدادهای دانشجویی ، ایجاد انگیزه در بینندگان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، ساختارهای فرهنگی و هنری مراکز ، نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضای مرکز در محیط رقابتی و جشنواره هایی مانند “رشد” و “کلام” مورد بررسی قرار گرفته است. “جشنواره ها ؛ زیرا معرفی و تشویق این مراکز باعث ایجاد خلاقیت و حرکت جدید در فعالیت های آنها شده و دانشجویان جدید را به دانشگاه ترغیب می کند.

جشنواره ملی توسعه مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت 3 هزار و 252 نفر و ارسال 1200 اثر برگزار شد. پس از صدور حکم ، 400 اثر برتر ، پادکست ، ایده های برتر و … در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله عکاسی ، نقاشی ، خط ، فیلمنامه نویسی و شرکت کنندگان از یک تا سه مکان در سراسر کشور شناخته شد.

در جشنواره ملی رشد و روسای استانهای متخصص در امور مراکز ، سه استان مقام برتر و دو استان برنده جایزه شدند. نمایندگان مشخص شده اند.

در رده کارشناسان فرهنگی مسئول امور مراکز جشنواره ملی رشد ، امور این مرکز در واحدهای دانشگاهی ، سه کارشناس سطح بالا و دو کارشناس فرهنگی شایسته در کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز رتبه برتر را کسب کرده اند و دو مرکز شایسته تقدیر شناخته شده اند. سه نفر در دسته بندی خاصی به نام ایده های برتر قرار گرفته اند.

انتهای پیام / 4062 /