نگرش متفاوت زنان و مردان نسبت به پیامدهای پاندمی کرونا

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مردان و زنان خطرات بیماری کووید -19 را متفاوت درک می کنند.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، مطالعه اخیر متخصصان آمریکایی نشان داد که مردان و زنان به طور متفاوتی به آثار بیماری کووید -19 اهمیت می دهند.

مردان بیشتر نگران اثرات اقتصادی این اپیدمی هستند و زنان بیشتر نگران پیامدهای سلامتی هستند.

متخصصان مطالعه یک مطالعه آنلاین را برای ارزیابی احساسات ، رفتارها و انتظارات مربوط به جنسیت انجام دادند.

وی گفت: “زنان بیشتر از مردان نگران خطرات سلامتی کووید -19 هستند.” زنان بیشتر از مردان از پیامدهای اقتصادی اپیدمی می ترسند.

کارشناسان آمریکایی در هندوستان تایمز گزارش دادند: “نتیجه اصلی این مطالعه این است که مردم در صورت بروز همه گیری نگران مسائل مالی و سلامتی هستند.” ما می دانیم که اقدامات پیشگیرانه مانند ماسک در این شرایط م effectiveثر است و ما معتقدیم پیام هایی که مردم را به انجام این اقدامات پیشگیرانه ترغیب می کند ، نه تنها بر اثرات و مزایای سلامتی تأکید می کند ، بلکه از توصیه های بهداشتی نیز مزایای سلامتی را ارائه می دهد. تا آنجا که ممکن است ویروس را کنترل کرده و فعالیتهای اقتصادی را از سر بگیریم.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  تزریق ۳۷۵ هزار و ۱۶۳ دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته