نگران بازار مرغ در اصفهان نیستیم/دام زنده باید حفظ شود

در مصاحبه با خبرنگار مجله سلامتی ایران حسین ایروندوست در اشاره به وی با بیان اینکه وضعیت تولید مرغ در استان اصفهان بهتر از گذشته است ، اظهار داشت: شب گذشته 579 تن مرغ زنده ذبح شد که 429 تن گوشت مرغ به فروش رسید که بیش از نیاز استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان به 394 تن گوشت طیور نیاز دارد ادامه داد: تعداد طیور در تیرماه به هشت میلیون قطعه رسید که چشم انداز خوبی در بازار طیور است و نگرانی برای تولید ندارد و با اوضاع توصیف شده افزایش ناگهانی در بازار طیور اصفهان فراتر از انتظار است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اگر بخش سوم که بازار مرغ است به درستی نظارت شود ، هیچ گونه افزایش قیمت طیور اصفهان مشاهده نمی کنیم.

وی گفت: “با خشکسالی و کمبود علوفه برای دامها ، این نگرانی ها وجود دارد با اقدامات پیشگیرانه تلاش می کنیم از گاوهای مولد و چرب محافظت کنیم و شرکت پشتیبانی گاو برای داشتن موجودی قابل اعتماد از گوشت قرمز گوشت اضافی را در بازار خریداری کرده است.

ایراندوست نیاز به تأمین ورودی های دام و علوفه را به طور پیش فرض برای موجودی قابل اطمینان گوشت قرمز اعلام کرده است: ما با نگهداری دام های موجود ، تأمین نقدینگی به دامدار و حفظ شرایط تولید و ورود دام و علوفه ، نگران تهیه گوشت قرمز نیستیم. اما اگر هیچ یک از این اجزا فراهم نشود ، می تواند بر بازار گوشت قرمز تأثیر منفی بگذارد.

48

خبر مرتبط:  عزاداری و سوگواری سالروز شهادت ششمین پیشوای جهان تشیع در دفتر آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار شد