1. حتما سن بیمار بالای ۳۵ سال باشد ( در موارد بدون مشکل بالینی سن بیمار بالای ۴۰ سال باشد)
  2. بهتر است در روز های اول عادت ماهیانه بدلیل حساس بودن پستان ها انجام نشود ( بهترین زمان روز ۲۱-۷ دوره ماهیانه)
  3. قبل از ماموگرافی رعایت بهداشت و نظافت شخصی ضروری است.
  4. از استعمال مام و یا اسپری به علت تداخل در تشخیص خود داری نمائید.
  5. چنانچه سال قبل سونوگرافی و ماموگرافی انجام داده اید روز مراجعه به همراه داشته باشید.