نوعی آفت کش عامل تشدید کننده بحران چاقی در جهان

نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از سموم معمولی می تواند منجر به بحران چاقی در جهان شود.

به گفته محققان کانادایی ، استفاده از آفت کش های رایج تا حدی عامل شیوع چاقی در جهان است.

محققان در کانادا دریافتند که کلرپیریفوس ، آفت کش ممنوعه در کانادا ، به طور گسترده بر روی میوه ها و سبزیجات سایر نقاط جهان اسپری می شود و باعث سوزاندن کالری در بافت چربی قهوه ای موش می شود.

کند کردن روند سوزاندن کالری به بدن کمک می کند تا کالری اضافی را ذخیره کرده و چاقی را افزایش دهد.

محققان این نتایج را پس از مطالعه تأثیر 34 آفت کش و علف کش رایج بر سلول های چربی قهوه ای و بررسی اثرات سم کلرپیریفوس در موش ها بر رژیم غذایی پرکالری به دست آوردند.

به گزارش مدیکال اکسپرس ، محققان کانادایی دریافتند که چربی قهوه ای برخلاف سایر انواع چربی ، کالری می سوزاند. عملکرد این بافت تولید گرما و جلوگیری از تجمع کالری در بدن به عنوان چربی سفید است. چربی های قهوه ای در هنگام غذا خوردن و در هوای سرد فعال می شوند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  مردم بدون نگرانی خون اهدا کنند