نظارت بیش از ۵۸ هزار مراکز ارائه خدمات گردشگری و تجاری در کیش

به گزارش مجله سلامتی ایران از کیش: علی ابراهیمی معینی ، مدیر مراکز گردشگری و ناظران سازمان منطقه آزاد کیش گفت: رعایت روش های بهداشتی به طور مرتب در 5500 مرکز خدمات جزیره کیش ، که تحت نظارت این کمیته قرار دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بر ضرورت نظارت حداکثری مراکز خدمات رسانی در جزیره کیش با هدف کنترل و کنترل بیماری کرونا قلب در بین مردم منطقه تاکید کرد. مراکز خدمات گردشگری ، بازرگانی ، حمل و نقل و توسعه و ورزش ملزم به پیروی از آنها هستند.

ابراهیمی معینی در ادامه اظهارات خود اظهار کرد: 79 مرکز ارائه خدمات پس از تایید مصوبات این کمیته تعطیل شده است.

بر لزوم نظارت بر پروتکل های بهداشتی ، با حداکثر نظارت بازرسان کمیته ویژه برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی برای گردشگری ، تجارت ، حمل و نقل و توسعه و خدمات ورزشی تأکید می شود.

46

خبر مرتبط:  آمادگی لازم برای حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر