نسخه بازگشایی مدارس در مناطق مختلف/ تدوین طرح «نظام مراقبت مبتنی بر مدرسه»

مدیرکل دفتر بهداشت و رفاه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توسعه “سیستم مراقبت مبتنی بر مدرسه” گفت: این سیستم مراقبت بازگشایی مدارس را در شرایط و مناطق مختلف مدیریت می کند و به مدارس کمک می کند تا با وضعیت فعلی.”

در مصاحبه ای با مجله سلامتی ایران توسط محمد محسن بیژوی گفت: در زمان بازگشایی مدرسه در اکتبر امسال ، اطلاعات و پیش بینی دقیقی از وضعیت بیماری Kovid19 وجود ندارد و ما باید تصمیم بگیریم و با شرایط آن زمان سازگار شویم.

وی گفت: توسعه سیستم مراقبت مدارس مدارس که توسط تیمی از متخصصان بهداشت در حال توسعه است همین هدف را دنبال می کند تا بتوانیم با توجه به شرایط مدارس مناطق مختلف را مدیریت کنیم.

مدیر وزارت بهداشت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس نمی توانند به طور دائمی تعطیل شوند و آسیب های جبران ناپذیری به آموزش دانش آموزان وارد می کند ، اظهار داشت: “تأکید ما بر این است که مدارس را در ماه اکتبر 1400 لغو کنیم تا آسیب ها به حداقل برسد.” تصمیم هنوز

محسن بیگی ادامه داد: ما به تدریج برای بازگشایی مدارس آماده می شویم و بسته به شرایط سناریو های مختلفی داریم ؛ با این وجود ما در حال اجرای دستورالعمل ها و حفظ سلامت دانش آموزان با وزارت بهداشت هستیم و در حال تصمیم گیری هستیم ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مدارس.

به گفته وی ، طبق اولویت واکسیناسیون عمومی ، معلمان در ماه آگوست واکسینه می شوند و سپس به رانندگان سرویس مدارس واکسینه می شوند.

خبر مرتبط:  خارش پوست، جدیدترین نشانه ابتلا به کرونا

انتهای پیام