نخستین شماره «نوشتار» رسید – مجله سلامتی ایران

اولین شماره از کتاب “اقتصاد” انتشار و ترویج گفتمان علمی است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، این نشریه با اشاره به روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، دو شماره منتشر کرده است که به تجزیه و تحلیل ، بررسی و نقد فرآیندهای موجود در زمینه کتاب ، انتشار و ترویج علم اختصاص دارد.

هر شماره از این مقاله به بررسی پرونده متفکران معاصر در قالب یک پرونده خاص می پردازد. اولین شماره مجله Dr. محمدعلی اسلامی به آثار و پروژه فکری خود می پردازد.

سرمقاله این شماره با عنوان “بازتابهای دنیای اینترنت ، خواندن و اختلال اضطراب” ، تأملاتی در زمان حال و آینده دنیای جدید است.

در بخش گفتگوی این مقاله “خیال نشر دانشگاهی در علوم انسانی و اجتماعی” ، “قانون 50 ساله اما ناشناخته” ، “علم در خلاء وجود ندارد” ، “غفلت تاریخی از دستور زبان” فارسی و. ..

در بخش کتابشناسی این مقاله ، چندین کتاب اخیر در مورد ایران و جهان به تفصیل معرفی شده است.

“برای همسایه خوب است اما داستانی انتقادی” ، “نگرانی های فکری برای دین” ، “از سکوت ها تا حواشی پی در پی” و “جنجالی ترین برندگان جایزه نوبل در ادبیات” ، عناوین بخشهای مجله هستند.

«نتار» با حامد علی اکبرزاده ، مالک و مدیرعامل سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به صورت فصلنامه منتشر می شود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  ولایت پذیری و عمل به تکلیف ویژگی بارز شهداست