علمی و پزشکی

نحوه پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی پزشکی

آزمون کتبی چهلمین دوره آزمون ورودی دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب روز پنجشنبه 8 دی ماه 1401 ساعت 9 صبح در تهران به صورت متمرکز برگزار می شود.

به گزارش شفاف، داوطلبان واجد شرایط در چهلمین دوره آزمون دستیاری زیرمجموعه پزشکی می توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir و با توجه به رشته پیش نیازهای ویژه و در نظر گرفته شده مراجعه کنند. . برای شرکت در آزمون وضعیت (مستقل، بومی یا رزمنده) کافیست یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و طبق دستورالعمل ثبت نام کنید.

آزمون کتبی:

با تاکید بر منابع آزمون منتشر شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir تنها یک دفترچه سوالات مجزا برای تمامی رشته های فوق تخصصی با مراجع مشابه (با توجه به حوزه های پیش نیاز در هر گروه آموزشی) توسط گروه های آموزشی تهیه شد. و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

با توجه به رشته انتخابی داوطلب، سوالات اختصاصی رشته فوق تخصصی مربوطه نسبت به سایر سوالات دفترچه آزمون دارای ضریب زیر خواهد بود:

نحوه پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی را منتشر کنید

تعداد سوالات اختصاصی موضوع تمامی گرایش ها در دفترچه سوالات هر گروه علمی برابر است.

رشته های آلرژی و ایمونولوژی بالینی، مراقبت های ویژه و روانپزشکی کودک و نوجوان دارای دفترچه سوالات مجزا با ضریب یکسان در مرجع اعلام شده خواهند بود.

امتحان شفاهی:

کلیه داوطلبان با کسب حداکثر نمره کتبی با رعایت کلیه مصوبات و مقررات مجاز به حضور در آزمون شفاهی همان درس می باشند.

آزمون شفاهی در کلیه رشته های تخصصی به صورت جداگانه یا ترکیبی با روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختاریافته یا سایر روش های ارزیابی جدید و تخصصی مرتبط با رشته خود طبق سایر مقررات هر رشته انجام می شود.

نحوه کرک کنکور دستیار تخصصی سیکل چهلم

در این دوره کلیه شرکت کنندگان اعم از جانبازان و واجدین شرایط استفاده از مزایای سهمیه ایثارگران، واجدین شرایط پذیرش بر اساس خط مشی پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق عقب مانده و سایر متقاضیان غربالگری می شوند. پذیرش رایگان برای کسانی که حداقل حد نصاب را در مرحله آزمون کتاب کسب کرده باشند. 60 درصد نمره سطح بندی شده آزمون مربوط است و بالاترین نمره کل سطح با شرکت در آزمون شفاهی با رعایت قوانین آزمون و مندرجات دستورالعمل اخذ می شود.

برای شرکت در فرآیند پذیرش، هر داوطلب باید حد نصاب 60 درصد نمره تراز کتبی و همچنین 60 درصد نمره کل آزمون را کسب کند.

نمره کسب شده در مرحله شفاهی تنها در صورتی قابل محاسبه است که داوطلب حداقل 60 درصد نمره تراز شده در مرحله کتبی را کسب کند.

محل ورود و آموزش

متقاضیان تحصیل در رشته‌های فوق‌تخصصی بالینی پزشکی بر اساس نمره سطح کلی داوطلبان آزمون با قبولی مربوطه از بالاترین نمره کلی (بر اساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون شفاهی) انتخاب می‌شوند. .

یادداشت 1:

در آزمون ورودی دستیار تخصصی، در صورتی که نمره مجموع در بین داوطلبان آزاد با یکدیگر برابر باشد، اولویت با فردی است که نمره آزمون کتبی بالاتری داشته باشد و در صورت مساوی بودن نمره آزمون کتبی مربوطه، آزمون نمره تجمیع خواهد شد. ترجیح داده شود.

تبصره 2:

در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در آزمون کتبی کمتر از مجموع ظرفیت اعلام شده در هر رشته باشد، محل آموزش دستیاران پذیرفته شده توسط هیأت آزمون ذیربط تعیین و توسط دبیر هیأت آموزش پزشکی و آموزش ویژه اعلام خواهد شد. . رعایت سایر مقررات.

هيات پزشكي و آموزش و پرورش ويژه در قبال صدور احكام مأموريت آموزشي و ساير مسائل اداري مربوط به افراد پذيرفته شده در اين دوره از كنكور دستياري زيرمجموعه مسئوليتي ندارد. گیرنده موظف به اجرای مفاد قانون در زمینه تعهدات اسناد رسمی مندرج در دستورالعمل می باشد.

پذیرفته شده موظف است فرم هیئت مرکزی گزینش را به همراه سایر مدارک لازم جهت شروع دوره به دانشگاه محل تحصیل خود تکمیل و ارسال نماید. (به استثنای اعضای هیات علمی مجاز که موقت یا دائم هستند).

تعهدات دریافت کنندگان در حوزه های فوق تخصصی بالینی پزشکی

الف) پذیرفته شدگان آزادانه در آزمون دستیاری فوق تخصصی یا واجد شرایط پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران (به استثنای مشمولان قانون تشکیل عدالت آموزشی) ملزم به ارائه تعهد محضری به نفع وزارت بهداشت هستند. تعهدنامه باید به میزان طول مدت تحصیل حداکثر تا تاریخ 30 آنلاین 1402 به دانشگاه محل آموزش تحویل داده شود.

توجه:

ایثارگرانی که در دستگاه های اجرایی استخدام می شوند و با استفاده از ماموریت آموزشی در دوره های تکمیلی پذیرفته می شوند از ارائه سند تعهد محضری معاف هستند اما این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله اساسنامه برقراری عدالت آموزشی و تعهدات قانونی می شود. ارائه امکانات آموزشی (آموزش رایگان) به کودکان و نوجوانان ایرانی امکان پذیر نیست.

ب – کارمندان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های شرکت کننده در آزمون به‌عنوان داوطلب آزاد با هدف آموزشی یا مرخصی بدون حقوق و دریافت. در صورت قبولی ملزم به ارائه تعهد گواهی خدمت ویژه معادل دوره آموزشی در محل خدمت خود می باشند. این مشکل نافی ایفای تعهدات باقی مانده از مأموریت تحصیلی اکتسابی نیست.

ج) كاركنان و هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند تعهد محضري معادل طول دوره آموزشي مصوب را به دانشگاه محل اشتغال خود ارائه نمايند. این مشکل نافی ایفای تعهدات باقی مانده از مأموریت تحصیلی اکتسابی نیست.

د) سند تعهد محضری (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش) پذیرفته شدگان طبق مقررات باید به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. افرادی که سند تعهد محضری را در موعد مقرر ارائه نکنند از آموزش منع خواهند شد.

هـ) کلیه پذیرفته شدگان سهمیه محلی مناطق محروم مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی موظف به ارائه تعهد محضری به میزان سه برابر مدت آموزش جهت ارائه خدمت در مناطق محروم می باشند. زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی وابسته (محل تعهد).

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان را در وب سایت ما هر روز منتشر و گزداوری میشود.