علمی و پزشکی

نتیجه تست کرونای چند زائر اربعین مثبت بوده است؟

رئیس کمیته بهداشت و پزشکی شهری با استناد به حرکت 395،283 زائر اوربن از طریق مرزهای زمینی و هوایی در دو سفر رفت و برگشت ، آمار معاینه کرونری را که توسط حجاج انجام شده است ، تشریح کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، پرمان در مورد مثبت بودن تست کرونا حجاج که از عراق به کرمان بازگشتند ، گفت.

وی افزود: به گفته دکتر کر مسئول بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، از 137 مسافری که از کرمان به عراق برمی گشتند ، 127 نفر معاینه سریع قلب داشتند که 27 مورد از آنها تست کرونا ویروس مثبت بود. 10 نفر از آنها مسافر هستند.

رئیس کمیته بهداشت شهری با اشاره به کل تردد از مرزهای زمینی و هوایی کشور از 19 سپتامبر تا 1 اکتبر ، تصریح کرد: تعداد کل زائران ورودی و خروجی از مرز زمینی مهران 74 هزار و 362 نفر بود که از این تعداد 12 هزار و 494 نفر آزمایش سریع کرونا و 116 نفر بود. آزمایش مثبت شد همچنین ، 22 مورد برای PCR مورد آزمایش قرار گرفتند که منفی بود.

صابریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این ، در مجموع 21،1،944 زائر از مرز زمینی شلم چی وارد و خروج کردند ، از مجموع 66127 نفر ، آزمایش سریع کرونا در مرز شلم چی انجام شد و نتیجه آزمایش برای 133 نفر مثبت بود. همچنین 231 نفر تحت آزمایش PCR قرار گرفتند که تست دو نفر از آنها مثبت بود.

رئیس کمیته بهداشت شهری خاطرنشان کرد: همچنین آزمایش سریع کرونا روی 5204 ، 4246 نفر که از مرز زمینی چذابه وارد و خارج شده بودند انجام شد و نتیجه آزمایش برای 9 نفر مثبت بود.

خبر مرتبط:  چند عامل مهمِ افسردگی پس از زایمان

وی خاطرنشان کرد: مجموع ورود و خروج زائران به فرودگاه تبریز 2179 مورد بود که از این تعداد 15 مورد آزمایش PCR و نتایج آزمایش این افراد منفی بود.

صابریان گفت: به طور مشابه 78 هزار و 11 زائر در حال ورود و خروج از فرودگاه تهران بودند که از این تعداد 389 نفر تست PCR را پس داده و 8 مورد از آنها مثبت اعلام شد.

وی گفت: همچنین 15 هزار و 842 نفر از طریق فرودگاه مشهد وارد و خروج کردند که از این تعداد 4577 نفر PCR و 20 نفر مثبت تشخیص دادند.

وی گفت: تعداد کل زائران ورودی و خروجی فرودگاه شیراز در 2992 و 1359 معاینه PCR ، نتایج آزمایش همه این افراد منفی بود.

رئیس کمیته بهداشت شهری گفت: به طور مشابه ، 3633 نفر برای جمعیت ورود و خروج زائران از طریق فرودگاه اصفهان ثبت نام کرده اند که از این تعداد 92 نفر PCR و دو نفر مثبت اعلام شده است.

صابریان خاطرنشان کرد: به طور کلی تعداد کل زائران ورودی و خروجی از مرزهای زمینی و هوایی 395 هزار و 283 نفر بود که از این تعداد 82 هزار و 867 نفر تحت آزمایش سریع کرونا قرار گرفتند ، 258 مورد مثبت و 6973 مورد PCR مثبت و 33 مورد نیز مثبت تشخیص داده شد.

انتهای پیام