نامه رییس فرهنگستان علوم پزشکی به وزیر بهداشت درباره توصیه‌های بعد از ایمنی جمعی

رئیس آکادمی علوم پزشکی در نامه ای به وزیران بهداشت و مقامات مربوطه ، نکاتی را در مورد چگونگی جلوگیری از هرگونه ساده سازی توصیه ها پس از ایمنی پس از جرم بیان کرده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، طبق اعلام آکادمی علوم پزشکی ، در نامه ای خطاب به دکتر بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سید علیرضا مرندی می گوید:

همه شواهد علمی بین المللی که مصونیت گله را توصیه می کند تأکید زیادی بر حفاظت شخصی دارد.

در بسیاری از کشورها مانند کانادا ، بیش از 80 درصد مردم دو بار واکسینه می شوند ، با محدودیت های جدی ، از جمله بستن مرز با ایالات متحده و قرنطینه دو هفته ای برای افرادی که وارد این کشور می شوند.

برخی از کشورها بیش از 80 درصد از جمعیت خود را دوبار واکسینه کرده اند اما مراقبت های شخصی را جدی نگرفته اند و به قله های بعدی کرونا بازگشتند.

تجربه نشان داده است که بیماریهای کمتر خطرناک و کمتر شایع مانند سرخک و فلج اطفال ، ایمنی جمعی ایجاد نمی کنند ، بیش از 90.

با توجه به موارد فوق ، 70 درصد وزارت بهداشت با ساده سازی این امر و افزایش نگرانی ها در مورد کاهش حمایت های شخصی ، توصیه و وعده هایی مانند مسافرت و موارد دیگر را به افراد پس از واکسیناسیون توصیه می کند. به قله های بعدی را دوباره نگاه کنید و تلاش های اخیر در زمینه مراقبت های بهداشتی تاکنون بی نتیجه بوده است. “بنابراین ، برای ایجاد بدبینی در آینده ، توصیه می شود با مشورت با مجامع علمی داخلی و بین المللی و توصیه هایی که بعد از امنیت جمعی به مردم عزیز خود ارائه می دهیم ، مشورت شود.”

خبر مرتبط:  شوراهای شهر از قانون تمکین کرده و داروخانه‌ها را موسسه پزشکی لحاظ کنند

انتهای پیام