استان ها

میزان رعایت ایمنی در واحدهای تصویربرداری بیمارستان‌ها

تصویربرداری بخش ویژه ای از سیستم مراقبت های بهداشتی است و دقت و کیفیت عملکرد آن برای بیماران بسیار مهم است. با توجه به اهمیت بالای این موضوع ، محققان در کشور ما کیفیت این فرآیند را در بیمارستان ها مورد مطالعه قرار داده اند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، رسالت اصلی بیمارستان در نظام سلامت، ارائه خدمات با کیفیت به بیماران و برآوردن نیازها و انتظارات آنها است. از آنجایی که کیفیت یکی از شاخص های مهم عملکرد سیستم سلامت است، استفاده از خدمات با کیفیت باعث صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد محیطی رضایت بخش می شود. دستیابی به استانداردهای صحیح منجر به رضایت بیمار و اثربخشی حرفه ای ارائه دهندگان خدمات می شود. خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت زمانی که به طور دقیق و صحیح ارائه شوند، رضایت بیماران، افزایش روحیه کارکنان و کاهش هزینه های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به همراه خواهد داشت.

یکی از واحدهای بیمارستانی که از تشخیص و ادامه درمان بیمار پشتیبانی می کند، واحد رادیولوژی است که با ارائه خدمات تصویربرداری به بهبود بیماران کمک می کند. آمار نشان می دهد که بیش از 80 درصد بیماران بیمارستانی به نوعی رادیوگرافی نیاز دارند. رعایت استانداردها در مراکز تصویربرداری باعث کاهش دوز بیمار و بهبود کیفیت تصویر می شود و شناسایی معیارها و تعیین امکانات و فاصله بین آنها نیازمند تاییدیه مراکز فوق می باشد.

به همین منظور، محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران، مطالعات تحقیقاتی انجام داده اند که در آن وضعیت ایمنی واحدهای تصویربرداری در بیمارستان ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

خبر مرتبط:  قرآن کریم را در اقتصاد، فرهنگ و موضوعات متنوع جامعه پیاده‌سازی کنیم

این مطالعه توصیفی- تحلیلی در هفت بیمارستان دولتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شش بیمارستان خصوصی شهر انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارتقای ایمنی در بخش تصویربرداری باید به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار در همه بیمارستان ها به طور جدی مورد مطالعه قرار گیرد.

به گفته جواد سجادی خسرقی، محقق مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم بهداشت و ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی و همکارانشان، «راهبردهایی برای ارتقای ایمنی کارکنان، از جمله تهیه لباس های محافظ کافی، شیر روزانه توزیع بین کارکنان و دستمزد گزاف برای کار تشعشعات اقدامات جبرانی مانند افزایش زمان و مرخصی سالانه باید طبق قوانین موجود اجرا شود.

وی افزود: “میانگین نمرات ایمنی در بیمارستان های دولتی و خصوصی تقریباً یکسان است.” اما بیمارستان های خصوصی بالاترین امتیاز را از نظر ایمنی در برابر تشعشعات دارند. پایین بودن میزان رعایت استانداردها در بیمارستان های دولتی در حوزه ایمنی برق است.

علاوه بر این، بر اساس این نتایج، در بیمارستان‌های خصوصی، ایمنی کارکنان امتیاز پایینی دارد و بین میانگین نمره ایمنی کارکنان و نوع مالکیت بیمارستان (دولتی و خصوصی) تفاوت معناداری وجود دارد.

سجادی خسراقی و همکارانش معتقدند: “به طور کلی ، نتایج مطالعه ما نشان می دهد که سطح استانداردهای ایمنی در واحد تصویربرداری بیمارستان های تبریز نسبتاً قابل قبول است ، اما سطح استانداردهای مورد نیاز برای بهبود برخی موارد و دستیابی به موارد بالاتر”.

وی خاطرنشان کرد: در ساخت استانداردهای ایمنی آتش نشانی ایراداتی وجود دارد که نیازمند اقداماتی از جمله نصب تعداد زیادی آتش نشان و تجهیز واحد به سیستم تشخیص و اعلام حریق خودکار است.

خبر مرتبط:  امضای توافقنامه میان دانشگاه صنعتی سهند و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

با توجه به نتایج منتشر شده در این پژوهش که در فصلنامه «تصویر سلامت» دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شده است، شناسایی و اولویت بندی مشکلات موجود، استفاده از سیاست های مناسب و چک لیست های طراحی شده برای ارتقای ایمنی در این حوزه ها ضروری است. که در آن مطالعه باید وضعیت ایمنی این بخشها را سالانه ارزیابی کند.

انتهای پیام