موقوفات ماکو به ۲۴۰ مورد رسید

مجله سلامتی ایران / آذربایجان غربی رئیس بخش اوقاف و امور خیریه ماکو با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری درآمد ما نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است ، گفت: ما 240 خیریه در شهرستان داریم که از این تعداد فقط 30 خیریه دارند.

صمد محمدنزاد در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، گفت که 210 موسسه خیریه موجود هیچ درآمدی ندارند و بیشتر آنها دارای زمین ، مسجد یا زمینی برای ساختن خانه دانش یا خدمات بهداشتی هستند. 500 شرکت کننده

وی با اشاره به اینکه خیریه های عمومی در این شهر بسیار پایین است ، گفت: امسال دو موسسه خیریه جدید در ماکائو ثبت شده است که هر دو زمین کشاورزی با اهداف خاص هستند.

محمدنزاد تأکید کرد که متأسفانه مساجد درآمد ثابتی برای تأمین نیازهای خود ندارند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ماکو با اشاره به اینکه چندین زمین در دست اداره اوقاف ماکائو است ، سعی می کند از آن به عنوان سرمایه گذاری برای درآمد ثابت استفاده کند ، افزود: و نافرمانی برخی ادارات.

به گفته محمد نژاد ، متأسفانه زمان نیت خیر در ماکائو بسیار کوتاه است و در این راستا ، اقداماتی برای کمک به مبلغان و رسانه ها و مردم در این راستا انجام شده است.

به گفته وی ، این موسسه خیریه به عنوان چشمه ساری حضور دارد و از یک موسسه خیریه در ماکائو ، 200،000 تومان در روز بعد به 70،000 دانش آموز کمک می شود.

رئیس دفتر خیریه ماکو پیشنهاد کرد که موسسات خیریه به ایجاد آرامش و آسایش و دستیابی به موفقیت در جامعه کمک کنند و افزود: “گاهی اوقات اهداف خیریه بیشتر از امور خیریه است.”

خبر مرتبط:  درانتخابات حضور گسترده ای داشته باشیم

وی از اقدامات انجام شده برای بازسازی و بازسازی اولین مسجد ماچو در زیر بزرگترین کلاه سنگی جهان اجتناب کرد: بیش از 300 میلیون تومان برای میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هزینه شده است. بازسازی این بنای تاریخی و مذهبی. امسال با کمک اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ، پیش بینی می شود 300 میلیون تومان بازسازی فصل جدید را آغاز کنند.

محمدنزاد با بیان اینکه مسجد 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ، افزود: امیدواریم بازسازی مسجد در سال آینده به پایان برسد.

انتهای پیام