اجتماعی

ممنوعیت جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران اعلام کرد که همه نهادها و شرکتهای وابسته “بخشنامه ای برای سازماندهی فرایند مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران” خواهند بود.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، علیرضا آکانی ، شهردار تهران ، برنامه پنج ساله سوم را تکریم کرد ، با تجلیل از سرمایه انسانی ، برقراری عدالت شغلی در جذب نیرو ، ایجاد زمینه برای رشد معنوی سرمایه انسانی ، بهبود و ارتقاء سطح دانش و تمرکز بر عدالت و مهارت ، ایجاد نیروی انسانی ، حکمرانی دانش بنیان ، خدمات عالی ، مدرن و با کیفیت ، ارتقاء سلامت اداری و توسعه ، سازماندهی و یکپارچه سازی فرایند ارزش های اخلاقی و واحدهای وابسته در شهرداری تهران اعلام می کند “سازماندهی فرایند مدیریت سرمایه انسانی در شهرداری تهران”.

بر اساس گزارش وب سایت شهر ، این در بخشی از بخشنامه آمده است:

“جذب و استفاده از منابع انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع موقعیت شغلی ، از جمله (تمام وقت ، پاره وقت و پاره وقت ، اجاره ، شرکت ، مشاوره ، حقوق ، ساعتی و برنامه و غیره” به صورت رایگان یا با احترام) ، با هماهنگی و تأیید معاون توسعه سرمایه انسانی و امور شوراها. “

انتهای پیام

خبر مرتبط:  دستگیریِ ۱۷۹ نفر در عملیات مقابله با قاچاق انسان در آمریکا