اقتصادی

مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران

آموزش, مجلس شورای اسلامی, مرکز آمار ایران

در این گزارش ، مرکز تحقیقات مجلس به بررسی مفهوم و مطالعه بازار کار ایران پرداخته است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، معاون مطالعات اقتصادی این مرکز ، در گزارشی با عنوان “سیستم اطلاعات بازار کار: مفهوم و بررسی وضعیت ایران” به نقل از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نوشت:

دسترسی به آمار و اطلاعات جامع در بازار کار می تواند فرصت های جستجوی کار برای کارگران و شرکت ها را کاهش دهد ، توازن بین عرضه و تقاضا در بازار کار را افزایش دهد ، هزینه های گردش مالی و اثرات منفی منفی را کاهش دهد. و و …………………….

به گفته مرکز تحقیقات مجلس ، سیستم اطلاعات بازار کار مناسب ، اجزای سیستم اطلاعات بازار کار مناسب ، الزامات و مراحل اجرایی آن ابتدا باید بررسی و مشخص شوند. ابزار کار و انتقال اطلاعات همچنین ، الزامات یک سیستم اطلاعاتی مناسب بازار کار شامل مدیریت و هزینه یابی م effectiveثر ، تأمین زیرساخت های شرکت و منافع اصلی ذینفعان ، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تفسیر است.

گزارش مرکز تحقیقات مجلس می افزاید: پیاده سازی سیستم اطلاعاتی بهینه بازار کار را می توان در پنج مرحله تعریف کرد: تعیین اهداف تجزیه و تحلیل ، جمع آوری داده ها ، ظرفیت سازی ، تجزیه و تحلیل ، انتشار و تجزیه و تحلیل داده های بازار کار. همچنین سیستم اطلاعات بازار کار را می توان بر اساس ساختار به سه نوع تقسیم کرد. سیستم پایه ، سیستم میانی و سیستم پیشرفته. در حال حاضر ، سیستم اطلاعات بازار کار ایران شبیه سیستم اصلی (نوع 1) است و در حال حاضر دو مرکز و موسسه رسمی ، مرکز آمار ایران و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را اداره می کند.

در گزارش مرکز تحقیقات مجلس آمده است که آسیب شناسی سیستم اطلاعاتی بازار کار ایران را می توان از دو جهت ساختاری و داده ای مورد بررسی قرار داد. آمار و اطلاعات بازار کار و حق الزحمه اطلاعات.

همچنین ، چالش های اصلی در بخش داده ها عدم وجود یک سیستم جامع بر اساس ثبت نام ، پرسشنامه و محدودیت های وزن ، عدم وجود آمار عملکرد شغلی و داده های جانبی تقاضا ، کارگاه های خرد و اندازه گیری مهارت ها ، موقعیت های خالی ، آمار موسسات آموزشی و آموزشی در داده های کشور و خرد در مورد تقاضای نیروی کار. عدم استخراج داده ها باید فراهم شود. همچنین یکی دیگر از چالش هایی که باید به آن توجه شود عدم هماهنگی مدیران اجرایی برای تبادل اطلاعات و عدم آگاهی در مورد استفاده از داده های اداری ثبت شده است.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس ، اهمیت و اهمیت سوابق بالادستی برای ایجاد یک سیستم جامع از آمار و اطلاعات بازار کار برای دستیابی به ساختار و ساختار مطلوب اطلاعات بازار کار در ایران ضروری است که برای وزارتخانه اجباری است. همکاری ، کار و رفاه اجتماعی و امکان نظارت بر تعامل سیستم های آموزشی ، برای تأمین بهره وری ، امنیت اجتماعی و فنی و حرفه ای. ایجاد سیستم اطلاعاتی بازار کار نیز مستلزم تعیین استانداردهای آماری ایران است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.