اقتصادی

معرفی جدیدترین نوآوری‌های حوزه پساب و پسماند در رویداد پارک پردیس

اولین جشنواره “نوآوری های کاربردی در زباله های صنعتی و پسماند” با هدف معرفی فناوری های کاربردی در زمینه کنترل آلودگی محیط زیست در آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش مجله سلامتی ایرانشبکه ملی بازار فناوری ایران میزبان جشنواره “نوآوری های کاربردی در بخش های پسماند صنعتی و پسماند” ، نخستین جشنواره نوآوری های کاربردی در زمینه کنترل آلودگی محیط زیست است تا زمینه بهره برداری شرکت ها و کارخانه ها از آخرین دستاوردهای محققان در این زمینه را فراهم کند.

این رویداد در تاریخ 9 نوامبر از ساعت 3 بعد از ظهر تا 6 عصر با همکاری شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به عنوان نماینده تجارت فناوری برگزار می شود. مدیران کارخانه ها ، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان و سرمایه گذاران صنعتی از مهمانان این مراسم بودند.

محور اصلی جشنواره نوآوری های کاربردی در بخش پسماند و پسماندهای صنعتی معرفی محصولات تکنسین ها و شرکت های ایرانی در این زمینه است. معرفی محصولات شرکت های متقاضی در جشنواره از دو طریق “منتشر شده در کتابچه رویداد” و “ارائه شده توسط تکنسین های رویداد” امکان پذیر است.

در این حالت بسیاری از شرکتهای فناوری و دانش بنیان فرصت دارند محصولات خود را در حضور صاحبان صنایع و سرمایه گذاران معرفی کنند و برای این منظور شرکتها نیاز به ارسال اسناد مربوط به فناوریها و محصولات دارند. و محصولات برتر برای ارائه در این رویداد انتخاب می شوند.

طبق اعلام روابط عمومی پارک فناوری پردیس ، شرکت کنندگان می توانند تا تاریخ 31 نوامبر ، به آدرس http://evnd.co/zr745 در جشنواره ثبت نام کنند.

خبر مرتبط:  کاهش شرط سکونت پنج ساله برای برخی متقاضیان نهضت مسکن

انتهای پیام