اقتصادی

مصرف گاز نیروگاه ها در دی ماه به ١٨٣ میلیون متر مکعب رسید

مصرف گاز نیروگاه ها در ژانویه به 4 میلیون متر مکعب رسید

وزیر نیرو و نیرو گفت: در ماه نوامبر ، مصرف سوخت نیروگاه ها 195 میلیون متر مکعب در روز بود که با اقدامات خوب ، این رقم در دسامبر به 185 میلیون متر مکعب و در ژانویه به 183 میلیون متر مکعب رسید.

در جلسه ملی با شرکت های تابعه و زیرمجموعه با هدف بررسی عملکرد صنعت برق برای کمک به کاهش مصرف گاز ، صاحبخانه هاری امروز گفت: “ما امیدواریم که اقدامات و همکاری وزارت نفت و مدیریت استفاده از سوخت را برای کاهش 10 میلیون گاز هماهنگ کنیم و با ایده راحت تری به بخش داخلی کمک کنیم.
وی گفت: “ما مدیریت انرژی را در اولویت قرار داده ایم و طی دو سال گذشته توانسته ایم مصرف برق را تا حدی تنظیم كنیم.” در این سال ، ما در بخش انرژی متمرکز خواهیم شد تا استفاده منطقی از نیروگاه ها را کاهش داده و مصرف گاز را کاهش دهیم.
وی گفت: با توجه به برودت هوا ، رشد مصرف گاز بیش از حد انتظار است و به همین دلیل مجبور به استفاده از سوخت دوم در برخی نیروگاه ها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: صنعت برق در کنترل اوج تابستان کار بزرگی انجام داده است ، در نتیجه نتایج کلیه فعالیت ها امسال از اوج رشد تابستان به یک درصد رسیده است.
هری ادامه داد: با کاهش سرعت اوج رشد ، سرانجام هزینه های سالانه کاهش یافته و سرمایه گذاری ها به مناطق دیگر زیرساخت منتقل شده است.
به گفته وزیر نیرو و نیرو ، این یک تجربه ثبت شده در حساب های مدیر صنعت برق است و بر اساس این تجربه تصمیم گرفته شد تا در گفتگو با مقامات استانی و همکاران وزارت نفت و گاز ، مصرف سوخت را مدیریت کنیم. این امر به کارمندان شرکت گاز این امکان را می دهد تا بدون هیچ مشکلی بنزین مشتریان خانه خود را تأمین کنند.
وی گفت: “ما میزان نور غیرضروری و میزان نور مورد نیاز را کاهش می دهیم. کنترل نور ناخواسته به خودی خود نیاز به مدیریت استفاده را نشان می دهد.”
وی گفت: “نور غیرضروری باعث اتلاف منابع انرژی ما می شود.” بعد از اتمام ساعت اداری باید از سیستم گرمایش اجتناب شود.
انتهای پیام

خبر مرتبط:  ورود تقاضای سرمایه‌ای از بازار بورس به بازار مسکن