مشکل قطعی برق بیمارستان صحرایی اصفهان رفع شد!/کشف ۱۶۸۳۹ ماینر در ۲ سال گذشته

منصور شیشه فروش در مصاحبه با مجله سلامتی ایران گفت: “وزارت توانیر و انرژی اعلام کرد که هیچ قطعی برق در بخش خانه وجود نخواهد داشت ، اما در دو روز گذشته شبکه سراسری به دلیل افزایش دما و زوال

وی افزود: ناتوانی در تولید ، نیروگاه های برق آبی و خاموشی یکی از دلایل محدودیت اعلام شده در بخش خانگی است و ما نباید بخش خانه را تا آنجا که ممکن است محدود کرده و بر الکتریسیته ساکن آن تأکید کنیم.

انسداد با پیش بینی

مدیر کل مدیریت بحران استانداران اصفهان گفت: جلسه ستاد حمل و نقل منطقه ای برگزار شد و تأکید شد که باید خاموشی ها از قبل رفع شود و خاموشی ها در بخش خانگی مورد توجه قرار نگیرد.

وی گفت: قرار شد شهرداری برق اضطراری و UP 40 تقاطع اصلی شهر اصفهان را تامین کند. مجهز به S برای کاهش اختلالات ترافیکی و ارائه نیروی کمکی از معاونت حمل و نقل شهرداری با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی.

اتصال برق واحد صنعتی بیمارستان علت قطع مکرر برق در بیمارستان صحرایی بود

فروشنده شیشه به واحد صنعتی اتصال برق بیمارستان گفت که این امر باعث قطع مکرر برق بیمارستان صحرایی می شود و می گوید: تصمیم گرفته شد به محض اینکه بیمارستان بیمارستان قطع نشود این مشکل برطرف شود.

کمبود 2000 مگاوات برق در اصفهان

وی اظهار داشت: در اصفهان 2000 مگاوات کمبود نیرو وجود دارد اما نیروگاه های خورشیدی در استان 50 مگاوات تولید می کنند که با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی ، این نیروگاه های خورشیدی و بادی باید توسعه پیدا کنند.

خبر مرتبط:  تفکر بسیجی چه مولفه‌هایی دارد؟

کشف 16839 معدنچی در دو سال گذشته

مدیر مدیریت بحران استانداران اصفهان گفت: از ابتدای سال تا کنون 6.500 معدنچی و 124 مرکز در استان اصفهان که 19.5 مگاوات برق مصرف می کنند ، ردیابی شده است. از سال 1998 ، در مجموع 16839 معدنچی در 824 مرکز توقیف شده است.

48