عمومی

مسیر کسب “دانش اتم” در ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،

طی چهار دهه گذشته بسیاری از علوم ، عمدتاً پیچیده و کلاس جهانی ، بومی ایران بوده اند که مهمترین آنها علوم هسته ای است. دانش ثمره ایمان در جوانان ایرانی است.

توسعه صنعت هسته ای این کشور محصول مقاومت در برابر اجبار کشورهای غربی و ایالات متحده است.

در سال 1999 ، علی رغم همه تحریم ها و فشارهای آمریکا بر ملت ایران ، متخصصان جوان هسته ای ملت ما در مسیر پیشرفت و نوآوری بودند. انتقال داده های کوانتومی با موفقیت در برج میلاد تهران انجام شد.

این روش جدیدترین و پیچیده ترین روش انتقال اطلاعات است و به عنوان دومین انقلاب فناوری در جهان شناخته می شود.

در روش کوانتومی انتقال اطلاعات ، پیام ها در یک مسیر ثابت بین دو نقطه رمزگذاری شده و به صورت ایمن منتقل می شوند. سپس پیام توسط یک کلید کوانتومی رمزگذاری شده به مقصد ارسال می شود و در آنجا مجدداً با کمک کلید کوانتومی رمزگشایی می شود که با استفاده از درهم آمیختگی کوانتومی نمی توان کپی و هک کرد.

خبر مرتبط:  چطور ۱۱۰ سال عمر کنید؟