علمی و پزشکی

مسیر ویژه درمانِ نوزادان و کودکان در کشور / مدت‌زمانِ ویزیتِ این رده سنی

کودکان و نوزادان یکی از مهم ترین گروه های سنی جامعه هستند که سلامت آنها ضامن سلامت آینده کشور است. سلامت و درمان آنها این روزها در سایه سیاست های جمعیتی کشور دو برابر شده است، اما باید پرسید که وضعیت ایران در درمان کودکان چگونه است و نظام سلامت کشور چه اهدافی برای بهبود درمان دارد. فرزندان؟

دکتر. حسن ویزی – رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در گفت و گو با مجله سلامتی ایران، وی با اشاره به وضعیت درمان کودکان در کشور گفت: از همان ابتدای تاسیس بیمارستان آموزش های پایه به عنوان خدمات اصلی و محوری مورد توجه قرار گرفته است. طبیعتا یکی از این حوزه های مهم حوزه کودکان است و یک بیمارستان عمومی باید ارائه یک سری خدمات ویژه برای کودکان در مواقع اضطراری را در نظر بگیرد. لازم به ذکر است که بیمارستان های دولتی در پنج حوزه اساسی اطفال، زنان و زایمان، جراحی، داخلی و بیهوشی خدمات ارائه می دهند.

وی افزود: رشد جمعیت و رشد جمعیت جوانان و شرایط تولد، طبیعتا خدمات حول محور تولد، قبل از تولد، تولد و بعد از تولد تعریف و مورد توجه قرار می گیرد.

ایجاد بیمارستان های دوستدار مادر و کودک

واعظی ادامه داد: در عین حال سیاست های مشترک تعالی خدمات برای بیمارستان ها تعریف شده است. در قالب اسناد مورد توجه سازمان بهداشت جهانی در برنامه های ملی، راهبردی و راهبردی در کشور و در عرصه های بین المللی. در کشور ما نیز با توجه به اهمیت موضوع رشد کودکی، راهکارهایی برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات کودکان و مادران در بیمارستان‌ها و محورهایی برای این مهم از پیش‌بینی‌ها، شاخص‌ها و استانداردهای این حوزه خاص وجود دارد. بر این اساس شاخص های مربوط به بیمارستان های دوستدار مادر و کودک از جمله شاخص های اولویت دار وزارت بهداشت تعریف شد.

21 بیمارستان جامع کودکان در کشور

وی با بیان اینکه تعداد 21 بیمارستان در کشور به عنوان بیمارستان جامع اطفال تعریف شده است، بیان کرد: این امر نشان دهنده اهمیت حوزه اطفال و جمعیت آینده کشور برای وزارت بهداشت و دولت است. همچنین حدود 744 بیمارستان در کشور دارای بخش های ویژه و تخصصی کودکان و نوزادان هستند. در حوزه کودک و نوزاد حدود 15000 تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که 10 تا 15 درصد تخت های بیمارستانی کشور را شامل می شود. همچنین تعداد تخت های تخصصی در PICU و NICU حدود 4500 تخت است که نیازهای فعلی ما در کشور را پوشش می دهد. البته ایجاد بیمارستان های جدید کودکان در مراکز کشور جزو اهداف میان مدت کشور است.

مسیر درمانی ویژه نوزادان و کودکان در کشور / دوره ویزیت برای این گروه سنی

ارائه خدمات با کیفیت به مادران و کودکان در بیمارستان های مدرن

واعظی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که در سال های اخیر در وزارت خانه و بهداشت در نظر گرفته شده، بحث اتاق های تعریف شده برای ارائه خدمات ایمن به مادران باردار و کودکان در قالب بیمارستان های دوستدار مادر و کودک است. به عنوان یک شاخص جداگانه در اعتبار بخشی تعریف شده است. بیمارستان ها در ستاره های ویژه بیمارستان ها مشاهده و درمان می شوند. این نشان دهنده اهمیت کیفیت خدمات در این زمینه است. همچنین در ساختار طراحی بیمارستان ها به ویژه در زمینه بیمارستان های نوساز و بخش های جدید ایجاد شده یا توسعه یافته، بحث اتاق های شیردهی، اتاق تعویض پوشک و مراقبت کوتاه مدت از نوزادان و کودکان برای مادران پیش بینی شده است. در تمامی این بخش‌ها و بیمارستان‌های تخصصی به‌ویژه بیمارستان‌های مدرن و هوشمند، این مشکل مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در زمان بستری، مادران و زنان باردار به صورت ویژه و روان پذیرش می شوند و از نظر کوتاه بودن لیست انتظار، انتخاب تخت های بیمارستانی و ارائه خدمات و فضا در بیمارستان به آنها توجه ویژه ای می شود. برای این بیماران همچنین به سرانه نیروی انسانی در بخش های مادران باردار توجه ویژه ای شده است. اینها از جمله عوامل موجود در بیمارستان ها هستند. در ضوابط اعتباربخشی طبیعتا نحوه ارائه خدمات به کودکان و بحث ویژگی های این خدمات مورد توجه است.

چه تعداد تخت اورژانس برای کودکان در بیمارستان های دولتی اختصاص داده شده است؟

واعظی همچنین گفت: در تمامی اورژانس های بیمارستان های کشور درصدی از تخت های اورژانس بیمارستان به عنوان تخت کودک یا نوزاد در نظر گرفته شده است. بنابراین در بیمارستان‌های عمومی، بسته به تعداد تخت‌های هر اورژانس، تقریباً 5 تا 10 درصد تخت‌های اورژانس برای نوزادان و کودکان در نظر گرفته می‌شود که اندازه، کیفیت و شرایط تخت آنها متفاوت است. در عین حال، در اورژانس‌ها با بخش‌های بستری کودکان، اتاق‌های معاینه جداگانه برای کودکان و نوزادان برای بحث در مورد کنترل احتمالی عفونت دارند. این مشکل در بیمارستان های جدید در حال ساخت کشور مشهود و چشمگیر است.

حضور 24 ساعته متخصص اطفال و نوزادان در بیمارستان های تخصصی کودکان

وی گفت: گروه های پرستاری، مامایی و پزشکی ارائه دهنده خدمات در بخش های اطفال آموزش های تکمیلی را در این زمینه گذرانده اند. همچنین بحث تخصص در ارائه خدمات پرستاری و پزشکی در زمینه کودکان با علاقه در قالب تحصیلات تکمیلی مطرح است. همه این موارد در ارائه خدمات با کیفیت بالا در بخش نوزادان و اطفال بیمارستان موثر است. در عین حال از سال‌های گذشته رزیدنتی شبانه‌روزی متخصصان اطفال و نوزادان در بخش‌های تخصصی و عمومی نوزادان در بیمارستان‌های تخصصی کودکان و اورژانس‌ها برنامه‌ریزی شده و هم‌اکنون در حال ارائه خدمات است. دستیاران فوق تخصص اطفال و فوق تخصص نیز در این بیمارستان های جامع کودکان که به عنوان بیمارستان های مرجع علمی-پژوهشی کودکان در کشور شناخته می شوند، آموزش می بینند.

واعظی با بیان اینکه برخی از استان های ما به دلیل جمعیت و زیرساخت ها بیمارستان تخصصی کودکان ندارند، گفت: با این حال بخش های تخصصی اطفال و نونهالان در بیمارستان های استانی در بلوک های جغرافیایی و شهرستان ها و به صورت زنجیره ای متمرکز ایجاد شده است. این استان در قالب بیمارستان دانشگاهی دارای تخت و بخش کودک و نوزاد می باشد.

مسیر درمانی ویژه نوزادان و کودکان در کشور / دوره ویزیت برای این گروه سنی

کمبود تخت بیمارستانی و نیروی انسانی متخصص برای کودکان

وی با بیان اینکه کمبود تخت و نیروی انسانی در بخش اطفال در کشور به طور طبیعی وجود دارد، گفت: تخت کودکان باید برای این جمعیت سنی و واحدهای عوارض و تسطیح خدمات درمانی کشور مناسب باشد. بنابراین کمبود تخت بیمارستانی همیشه در کشور مورد توجه است و متناسب با کمبود تخت عمومی در کشور، کمبود تخت برای کودکان و نوزادان داریم. شاید در بحث تخت های NICU و PICU باید کاستی های آن را در ادامه حرکت انقلابی جبران کرد تا جابجایی های این مقوله بین بیمارستان ها کاهش یابد.

شبکه تحویل مراقبت های بهداشتی برای نوزادان و کودکان

واعظی گفت: بحث ارائه خدمات به کودکان نیز در قالب نظام ارجاع انجام می شود و برای بیمارانی که نمی توانند نیازهای درمانی خود را در سطح اول خدمات ارائه شده توسط پزشک خانواده، ماما و پرستار برطرف کنند، بیمار به یک مرکز ارجاع داده می شود. سطح بالاتری از خدمات برای دریافت خدمات تخصصی تر و این عناصر ارائه خدمات در قالب شبکه مراقبت های بهداشتی برای کودکان و نوزادان است.

15 بیمارستان ارجاعی کودکان در کشور

بهترین مراکز علمی، تحقیقاتی و درمانی کودکان را در کشور داریم، گفت: در شهرهای بزرگ بیمارستان های ارجاع کودکان کنار گذاشته شده و کلیه خدمات تحقیقاتی، آموزشی، پژوهشی، ویژه و تخصصی پزشکی از جمله پیوند انجام می شود. . در این میان سه بیمارستان ارجاع کودکان در استان تهران فعالیت می کنند که جمعیت پایتخت و بیماران مراجعه کننده از استان های دیگر را حذف می کنند و ضریب اشغال تخت قابل توجهی دارند.

وی افزود: مشکل برآورد تخت های بیمارستانی و پیش بینی برنامه های پنج ساله کشور در قالب کارنامه درمانی و تسطیح خدمات انجام می شود که در آن برآورد موالید، جمعیت و عوارض در هر استان و منطقه مورد بحث قرار می گیرد. بیماری های بومی نیازمند خدمات بستری. سند مورد توجه است و تمامی این موارد جزو واحدهای در نظر گرفته شده برای تخت های بیمارستانی اطفال کشور و برآورد سرانه بیمارستانی می باشد.

پوشش درمان های تخصصی در بیمارستان های ارجاعی پایتخت و مترو

کدام درمان ها را باید به بیمارستان های پایتخت یا کلان شهرها ارجاع داد؟

واعظی ادامه داد: طبیعتاً بیمارستان های مرجع موجود در مناطق مختلف در پایتخت ایران اسلامی و یا در کلان شهرها می توانند جغرافیای وسیعی را در کشور در خدمات تخصصی مانند پیوند، بدخیمی ها، ارتوپدی تخصصی، مغز و اعصاب و … تحت پوشش قرار دهند. بحث پذیرش بیمار در این مناطق باید در متروها، مراکز استان ها و مراکزی باشد که تمرکز این خدمات زیاد باشد و به گونه ای باشد که پاسخگوی نیاز مردم باشد. این توزیع به صورت تسطیح عمدتاً در الگوی قطب آمیلوئید و قطب منطقه ای نه تنها در کودکان بلکه در سایر بیماران قابل توجه است. ضمناً خدمات تخصصی پایه و خدمات عمومی باید در تمامی شهرهای کشور، در تمامی بلوک های جغرافیایی منطقه ای به صورت قشربندی و مراکز درمانی آموزشی در مراکز آموزشی و مراکز استانی موجود باشد. در این موارد باید ارجاع به خارج از استان را به حداقل رساند مگر در موارد خاص که در قالب سیستم ارجاع منطقی باشد، دریافت خدمات تخصصی مانند پیوند یا خدمات تخصصی بسیار نادر. پایتخت یا کلان شهر

نیاز به تعریف انگیزه برای حضور کودکان در دوره های تخصصی و فوق تخصصی

واعظی گفت: در عین حال موضوع تربیت نیروهای متخصص و فوق تخصصی در حوزه اطفال نیز بسیار حائز اهمیت است. این موضوع باید در قالب مشوق‌های مختلف از جمله در دفاتر تعرفه‌های محلی کشور و وظیفه ارائه خدمات ویژه و عمومی برای افزایش انگیزه نیروها برای حضور در پست‌های کمکی و همراهی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع باید در حوزه آموزش و درمان و در شورای عالی پزشکی کشور تصویب شود.

مدت زمان و تعرفه متفاوت برای ملاقات کودکان و نوزادان

وی افزود: دستورالعمل ها و استانداردهای ارائه خدمات به کودکان باید شامل ویژگی هایی باشد که در خدمات بزرگسالان مورد نیاز نیست، از خدمات اولیه مانند ارزیابی و ویزیت کودکان گرفته تا خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات حیات بخش. و غیره. در کودکان پروتکل های درمانی مشخص می شود. به عنوان مثال، بحث در مورد تفاوت معنادار ویزیت نوزادان و کودکان و بزرگسالان برای خدمات ویژه یکی از ویژگی هایی است که در کتاب تعرفه در نظر گرفته شده است. بنابراین مدت ملاقات و حق ملاقات برای نوزادان و کودکان متفاوت است. همچنین رویکرد ارائه خدمات، ارزیابی، تشخیص و مدت ویزیت در کودکان و نوزادان با بزرگسالان متفاوت است و مدت زمان ویزیت متفاوت است. با این حال قطعا در حوزه عمومی و در حوزه ویژه کودکان به مشوق های دیگری نیاز داریم. این بسته های تشویقی باید در شورای عالی بیمه و شورای عالی پزشکی مطرح شود و بحث تجهیزات و سرمایه گذاری در این حوزه مهم است.

روشی خاص برای درمان نوزادان و کودکان در بیمارستان

واعظی گفت: برای بیماری های اطفال پوشش بیمه ای ویژه ای داریم. این موارد در بحث تربیت نسل و جمعیت سالم جوانان از نظر سلامت جسمی و روانی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال در بیمارستان های دولتی راه های ویژه و سریعی برای ارائه خدمات تشخیص و درمان زودهنگام به مادران باردار و بیماران دارای شرایط بارداری، نوزادان و کودکان در نظر گرفته شده است. افق پیش روی ما تضمین سلامت کودکان از قبل از بارداری، بارداری، تولد و پس از زایمان گرفته تا سلامت مادران، از رشته های مختلف بالینی، پرستاران، ماماها، متخصصین زنان و زایمان و بیهوشی است. ، کودکان و نوزادان و پرسنل رادیولوژی و تصویربرداری، آزمایشگاه، تغذیه و … اگر این زنجیره به درستی عمل کند منجر به تولد فرزندان سالم تری می شود.

انتهای پیام/

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.