علمی و پزشکی

مدیران نظام سلامت نگاه تحولی داشته باشند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مدیران باید همیشه نگاه تحول آفرین داشته باشند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر بهروز رحیمی در نشست ارتقای بهره وری افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته در بخش های مختلف از جمله بهداشت، درمان و توسعه، آموزش و پرورش نقش اساسی در همه بخش ها ایفا می کند. سلامتی

وی گفت: آموزش و پرورش تنها مختص دانش آموزان نیست، بلکه شامل همه کارکنان نظام سلامت و مردم ایران می شود و چنین نگاهی به آموزش و پرورش موجب تغییر و تحول خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: حوزه سلامت بزرگتر از فضاهای نهادی و بوروکراتیک است و باید تلاش کنیم تفاوت نظام سلامت با سایر بخش ها در بخش های مختلف را شناسایی و درک کنیم. “

رحیمی افزود: تفاوت حوزه سلامت با سایر بخش ها این است که این بخش به سبک زندگی و کیفیت زندگی، مشاغل، اعتقادات و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می پردازد.

وی ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم آسیب های این سیستم را شناسایی کنیم چرا که نگهداری سیستم بزرگ سخت تر است و باید خطاهای کوچک را بزرگ تلقی کنیم و برای اصلاح سریعتر اقدام کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: سازمان ها دقیقا در جایی که نقاط قوت خود را احساس می کنند آسیب می بینند. زیرا به نقاط ضعف خود پی می برند و نقاط قوت خود را نادیده می گیرند.

رحیمی ادامه داد: تغییر زمانی اتفاق می افتد که معتقد باشیم باید تغییر کنیم و تغییر با تکرار حاصل می شود، تکرار باید با آموزش و زبان ساده باشد. باید سعی کنیم از مشکلات کوچک و پیش پاافتاده تغییرات را آغاز کنیم و این نگرش را در خود پرورش دهیم. ما نباید به مشکلات دگرگونی کلیشه ای توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید همیشه نگاه تحول آفرین داشته باشند، گفت: در نگاه تحول آفرین نباید کلیشه ای فکر کنیم و به عنوان مدیران ارشد این حوزه باید بتوانیم الگوی تحول در کل نظام سلامت باشیم. و در نظام سلامت یا دانشگاه ها نگاه متفاوتی داشته باشیم، مطمئنا سبک زندگی و مدیریت مردم تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام/

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.