عمومی

مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۲۴ فروردین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،

برنامه پخش مدرسه تلویزیونی در روز سه شنبه ، 15 آوریل به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

8 درس تربیت بدنی از ساعت 7:45

مهارت های فنی و حرفه ای:
8 تا 7: دانش فنی ویژه – پایه 12 – الکترونیک – واحد فنی و حرفه ای

7: 9 تا 9: دانش فنی ویژه – الکترونیک – پایه 12 – واحد فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 کارگاه گرافیک – پایه 12 – گرافیک – واحد فنی و حرفه ای

20:50 تا 21: 1 طراحی تصویر – نقاشی صورت – کلاس یازدهم – شاخه حرفه خود

21:15 تا 21:50 نقاشی رنگ روغن – نقاشی صورت – پایه 12 – شعبه

6 پایه ابتدایی:
10:30 تا 2:07 نوشتن فارسی و کلاس اول

2:07 تا 11:30 نوشتن فارسی و کلاس دوم

11:30 تا 12:00 مطالعه کلاس سوم و مهارت های اجتماعی

12:00 تا 12:30 بازی ها و ریاضیات کلاس چهارم

12:30 تا 13:00 نوشتن فارسی و کلاس پنجم

13:00 تا 13:30 نوشتن فارسی و کلاس ششم

13:30 تا 13:50 آموزش پیش دبستانی

اولین دبیرستان:
14:30 تا 15:00 علوم عملی کلاس هفتم

15:00 تا 15:30 علوم عملی در کلاس هشتم

15: 25 تا 16 علوم عملی کلاس نهم

دوره آموزش متوسطه مجازی
16:00 تا 16:30 آموزش معلم برای تولید محتوای الکترونیکی

مدرسه راهنمایی:
16:30 تا to: 00 ریاضی سه – پایه 12 – علوم تجربی

2:00 تا 2:30 شیمی دو – پایه 11 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک

17:30 تا 18:00 ریاضیات سه – پایه 12 – علوم تجربی
خبر مرتبط:  مبتلایان به آنفلوآنزا چه بخورند؟

20:00 تا 20:25 تفکر و سواد رسانه ای – پایه دهم – مشترک همه رشته ها

20: 25 تا 20:50 فیزیک دو – پایه 11 – علوم تجربی

شبکه 4:

7:45 دوره جامعه شناسی ، کلاس 3 ، 12 گروه ادبیات ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی

8:15 درسهای زبان خارجی 2 بخش 11 در همه بخشها مشترک است

8:45 آمار ریاضی ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش

9:10 دوره جامعه شناسی ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش

9:35 درس جامعه شناسی درجه 1 در همه رشته ها مشترک است

درس جغرافیای ایران ، کلاس دهم ، ساعت 10 صبح در همه بخشها مشترک است

10:25 درس زبان خارجی 3 درجه 12 مشترک از همه گروه ها

10:50 درس هندسه کلاس 2 پایه 11 در همه رشته ها مشترک است

11:15 درس حساب ، کلاس 2 ، کلاس 12 ، ریاضی و فیزیک

11:45 درس در حساب ، کلاس 2 ، 12 ریاضی و فیزیک

سیما قرآن و شبکه دانش:
8:00 اصول و عقاید 2 حوزه علوم و معارف اسلامی ، دومین میانگین نظری

8:30 بعد از ظهر تاریخ اسلام ، 2 حوزه علوم و معارف اسلامی ، دومین میانگین نظری

هدایای آسمانی کلاس 4 در ساعت 11 صبح

درس آموزش قرآن در کلاس چهارم ساعت 11:30 صبح

قرآن کریم عربی 2 رشته علوم عملی و ریاضی ، فیزیک و علوم اسلامی میانگین نظری متوسطه در ساعت 15 عصر

15:30 پیام های آسمانی کلاس هشتم دبیرستان کلاس اول