مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر شد

محمد میرزایی حیدری در مصاحبه با خبرنگاران گروه استانی خبرگزاری آنا ایلام ، اعلام کرد: فن آوری دارای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

وی گفت: پس از اعلام سطح مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی و قرار دادن مرکز رشد در شعب فناوری واحد اسلامی در دو مرکز رشد کشور و در نظر گرفتن رعایت م effectiveثر با اداره کارآفرینی و مراکز رشد اسلامی ، مرکز در حال حاضر مجاز است. “، تحقیقات و فناوری فعالیتهای فنی خود را در استان ایلام توسعه داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اسلام گفت: توسعه فعالیت های مرکز رشد واحد ایلام از سال 1377 با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ 5 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است. عملیات در فوریه 2016.

میرزایی حیدری خاطرنشان کرد: فضای کاری مشترک ، دفاتر شرکت ، آزمایشگاه تحقیقات شیمی و اتاق کنفرانس از جمله امکانات زیربنایی زیربنای 1300 متر مربع در مرکز توسعه قطعات فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی است.

هدف مرکز توسعه و نوآوری فناوری چیست؟

وی یادآور شد: تمرکز مرکز توسعه و نوآوری فناوری تمرکز بر جامعه دانشگاهی و نخبگان جوان استان ایلام به منظور توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلامی تاکید کرد: در این راستا مکاتبات اولیه و اقدامات جهت اخذ مجوز خانه نوآوری مشاغل کوچک و متوسط ​​توسط معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری و نوآوری خانه در سال جاری پیش بینی شده است. به

میرزایی حیدری توضیح داد: با پشتوانه مالی معاونت علمی ریاست جمهوری ، زیرساخت های فیزیکی خانه نوآوری ، واحد ایلام دانشگاه آزاد اسلامی در حال انجام است.

خبر مرتبط:  صنایع نظامی آمریکا، تنها پیروز جنگ‌های عراق و افغانستان

وی گفت: در حال حاضر 23 واحد هسته و فناوری در حوزه شیمیایی ، کشاورزی ، فناوری اطلاعات و تجهیزات صنعتی در مرکز توسعه واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی فعال است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اسلام گفت: امسال دو برنامه را در دستور کار خود قرار داده ایم تا نیازهای فنی صنعت را از طریق اعضای هیات علمی و سایر فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی شناسایی کنیم.

میرزایی حیدری گفت: برنامه شناسایی نیازهای فنی صنعت و ایجاد هسته های مشکل محور با همکاری شرکت ها و شهرک های صنعتی استان ایلام از اولویت های واحد ایلام است.

انتهای پیام / 4078/4062 /