ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی در چه مرحله‌ای هستند؟

سعید قربانی ، دبیر شورای عالی فضایی ، در مصاحبه ای اظهار داشت که علم و فناوری فضایی از تحقیقات در جهان سرچشمه می گیرد: «فناوری فضایی را می توان یک چرخه ای دانست که قادر به طراحی و ساخت ماهواره با عملیات خاص است و به طور کلی سیستم شامل زیر سیستم های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مخابراتی یا اندازه گیری است.

وی گفت: ماهواره ها را می توان با دو شاخص (اندازه و وزن) و همچنین ماموریت طبقه بندی و تأیید کرد.

قربانی با اشاره به طبقه بندی ماهواره ها اظهار کرد: از نظر قابلیت طراحی و ساخت پرتابگر و پرتاب ماهواره ها به مدار کم و زیاد ، پرتابگرها را می توان به دو جهت (اندازه و تعداد حمل و نقل) و نوع سوخت تقسیم کرد. . مدار ایستگاه زمینی و ارتباط موثر از دیگر مزایای پرتاب کننده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دو نوع ماهواره و ماهواره مخابراتی در آزمایش سازگاری پرتاب کننده وجود دارد و ماهواره های دیگری با ویژگی های پیشرفته تر ساخته می شوند که همگی مطابق برنامه های استراتژیک توسعه زیرساخت های فضایی است.

خبر مرتبط:  آیا استفاده از داروهای بی‌حسی ‌موجب کاهش اثر یا بی اثر شدن واکسن کرونا می‌شود؟