علمی و پزشکی

ماسک باید همچنان در اماکن عمومی استفاده شود

مقامات منطقه‌ای WHO توصیه می‌کنند که مردم همچنان به استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی برای کاهش شیوع ویروس کرونا ادامه دهند، حتی اگر مقامات محلی استفاده اجباری را لغو کنند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، یک مقام مسئول در سازمان جهانی بهداشت گفت: استفاده از ماسک همچنان توصیه می شود. نشان داده شده است که اگر به درستی از ماسک ها استفاده شود، در کاهش انتقال ویروس کرونا بسیار موثر است.

وی گفت: استفاده از ماسک حتی بیشتر مرتبط است و با سایر اقدامات احتیاطی مانند فاصله اجتماعی، شستن دست ها و تهویه مناسب داخل خانه در برابر کووید19 تکمیل می شود.

این افسر همچنین افزود: توصیه کلی ما این است که عموم مردم در داخل یا خارج از منزل از ماسک غیرپزشکی استفاده کنند مگر اینکه فاصله فیزیکی حداقل یک متر رعایت شود.

چندین کشور از جمله ایالات متحده اخیراً تغییراتی در استفاده از ماسک ایجاد کرده اند.

به گزارش نیویورک تایمز، این مقام مسئول گفت: استفاده از ماسک فقط در کشورهایی که انتقال محلی کووید 19 در آنها وجود ندارد و با افزایش آزمایش‌های تشخیصی و واکسیناسیون می‌تواند به صورت داوطلبانه استفاده شود.

انتهای پیام/