عمومی

ماجرای اهدای تبلت به «دانش‌آموزان سادات» چیست؟

به گزارش مجله سلامتی ایران،

سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس مؤسسه آموزش استثنایی کشور در گفت و گو با برنامه «پیگیری» مجله سلامتی ایران به انتشار نامه ای در فضای مجازی پاسخ داد و از بخشداران خواست اسامی را معرفی کنند. وی گفت: مجمع جهانی سعادت در نامه ای درخواست کرده است تا فهرستی از دانشجویان نیازمند به سعادت را به عنوان سازمان فعال در بخش سعادت برای اهدای این قرص به اهدای قرص معرفی کند.

وی گفت: در نامه ای به استان ها لیستی از دانشجویان سعادت را برای کمک به مجمع جهانی سعادت خواستیم و استان ها نیز به مناطق نامه نوشتند و خواستار جمع آوری اطلاعات درخواستی شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش فوق العاده کشور افزود: در فضای مجازی القا می شود که تبلت فقط به دانش آموزان سادات اهدا شود که این موضوع صحت ندارد و امسال دولت 500 میلیارد تومان برای ارائه تبلت به دانش آموزان اختصاص داده است.

حسینی با اشاره به اینکه 30 درصد دانش آموزان به تبلت و موبایل دسترسی ندارند، گفت: به دانش آموزان جوایزی اهدا شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: هنگام تحویل تبلت دانش آموزانی که در خانواده وسایل آموزشی هوشمند ندارند در اولویت هستند و سپس اولویت بعدی دانش آموزانی است که به آموزش مجازی در مدارس دسترسی ندارند. و در مناطق خود آموزش حضوری ارائه نکنند.

خبر مرتبط:  برای علی لندی؛ کجایند مردان خدایی؟