لزوم تقویت کرسی‌های ترویجی در مطالبه‌گری

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری آنا از بیرجند ، علی اکبر پیراشتائو خوجتسامو جنوبی خجامسای جنوبی ، داکشینا خوجتسامو خجامسای جنوبی ، اختاسم جنوبی جنوبی ، اختاسم محمدی جنوبی ، اختصام جنوبی جنوبی ، اخازام جنوبی ، هیئت رهبری ، علی ذوقی ، گروهی از دانشکده و هیئت علمی مدیر امنیت امنیتی دولت اسلامی استان خراسان جنوبی.

سید حسن هاشمی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بیرجند در استان خراسان جنوبی ، بر ضرورت تقویت و برگزاری صندلی های تبلیغاتی و بازاندیشی برای رفع ابهامات در بخش مطالبات تاکید کرد.

قطعنامه هایی که گفتمانی را که امر به معروف و نهی از منکر را ترویج می کند ، ترویج می کنند

حسینی ، معاون اجتماعی سپاه انصارالرضا (ع) در استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تقویت امر به معروف و نهی از منکر و اشاعه فرهنگ تقاضا خاطرنشان کرد: ما حمایت مادی و معنوی را در سطح استان انجام می دهیم.

ضرورت تقویت موقعیت های تبلیغاتی در صورت تقاضا

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ، معاون فرهنگی ، در حاشیه این نشست ، از تأییدات یکسان برای ترویج گفتمان خوب برای برادر بزرگتر و ممنوعیت بد و بد صحبت کردند: در جلسه ، ما 9 تأییدیه ویژه داشتیم.

علی ماندگار گفت: شور و شوق و صداقت دوره ملی پذیرش امر به معروف و نهی از عبادت چشم مقدس یکی از شوق و صداقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند برای بررسی مشکلات خراسان جنوبی است. استان

وی توضیح داد: این گروه های تقاضا گروه های فرهنگی متمرکز بر چالش ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ، گروه صنعت معدن و تجارت ، گروه کشاورزی ، صنایع گذار و خدمات و گروه مشاغل اداری هستند.

خبر مرتبط:  دو اشتباه مدال را از کاراته ایران گرفت/ پورشیب شایسته مدال بود - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

انتهای پیام / 4078/4062 /