استان ها

فعالیت 24 آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد لرستان در سطح استان

به گزارش مجله سلامتی ایران لرستان، اردشیر یاری گفت: در حال حاضر 24 آزمایشگاه همکار با 26 گواهینامه معتبر در استان وجود دارد که 39 مورد از آنها بر اساس دستورالعمل های مربوطه برای بررسی رعایت ضوابط و الزامات استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی افزود: 11 در 9 ماهه امسال جلسه کمیته فنی در این اداره کل برگزار شد. 2 آزمایشگاه
رئیس دفتر صدور گواهینامه گفت: آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، آزمایشگاه‌هایی هستند که در زمینه تعیین مشخصات یا کالیبراسیون محصول، پایش الزامات کیفی و نظارت بر عملکرد مورد نیاز دستورالعمل‌های مربوطه با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری می‌کنند.
سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. تنها مرجع اعتباربخشی و صدور گواهینامه کلیه آژانس های ارزیابی انطباق، مانند آزمایشگاه های آزمایش و ارزیابی، آژانس های بازرسی داخلی و خارجی (بازماندگان)، نهادهای گواهی محصول، مراجع صدور گواهینامه پرسنل حقیقی و حقوقی، و نهادهای صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی.

46

خبر مرتبط:  تست گرم خط ۲ متروی کرج به زودی انجام می شود