ورزشی

فرنگی‌کاران ایران در جام تورلیخانوف رقبای خود را شناختند/ احتمال رویارویی میرزازاده و یوسفی

به گزارش شفاف، یکی از چهار تورنمنت تاثیرگذار در رده بندی، جام بین المللی کشتی بولات تورلیخانوف از فردا (پنجشنبه) در آلماتی قزاقستان آغاز می شود.

تیم ملی کشتی ایران با 12 کشتی گیر به سراغ این کشتی گیران رفته است که در وزن 97 تا 130 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.

مراسم وزن کشی در روز اول این مسابقات برگزار شد و نمایندگان ایران رقبای خود را به شرح زیر معرفی کردند:

در وزن 55 کیلوگرم پائوآ دادمرز در دور نخست به مصاف عزیزوف از تاجیکستان می رود و برنده مرحله نیمه نهایی با مبارزان جاکانشا از قزاقستان و هالاکرکی از هند روبه رو می شود. در این وزن 9 کشتی گیر حضور دارند.

ایران در وزن 60 کیلوگرم دو نماینده دارد که 11 کشتی گیر به رقابت می پردازند. پویا پس از استراحت در دور اول، در مرحله یک چهارم نهایی مرحله یک چهارم نهایی ناصرپوره با کوتوبک عبدالکریم از قرقیزستان و میرزوراجابواز از تاجیکستان به مصاف هم می رود. در این وزن، علیرضا نجاتی دیگر نماینده ایران پس از استراحت در دور نخست به مصاف الهام بهرام اف از ازبکستان می رود و در صورت پیروزی در نیمه نهایی به مصاف یکی از کشتی گیران قزاقستان، برزیل یا ازبکستان می رود.

در وزن 67 کیلوگرم، مسام دلخانی پس از استراحت در دور اول در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف سلیمانوف از قرقیزستان و کالنوف از قزاقستان می رود. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 87 کیلوگرم با 11 کشتی گیر ایران 2 نماینده دارد. علی شریفی در صورت پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ملیس آیتکوف از قرقیزستان در دور اول و بردیمراتوف در ازبکستان خواهد رفت. رامین طاهری دیگر نماینده ایران در این وزن در مرحله یک چهارم نهایی عزیزبکوف از قرقیزستان پس از استراحت در دور اول بر روی مت استراحت خواهد کرد. آنها در مرحله نیمه نهایی به مصاف قزاقستان، گرجستان یا هند خواهند رفت.

خبر مرتبط:  جمشیدی، احمدی، حسینی و سلیمی طلایی های روز نخست - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

در وزن 97 کیلوگرم که 9 کشتی گیر در آن حضور دارند، مهدی فلاح در دور نخست با اومالت دادوف از قزاقستان و در صورت پیروزی در نیمه نهایی به مصاف رستم آساکولوف از ازبکستان و یرسین سیف الله از قزاقستان خواهند رفت.

در وزن 130 کیلوگرم 9 کشتی گیر به رقابت می پردازند که ایران 2 نماینده دارد. امین میرزاآزاده در دور اول به مصاف ساتیش هند می رود و در صورت پیروزی در نیمه نهایی به مصاف مبارزان علی اکبر یوسفی از گرجستان و یاکوبی کازایا می رود.