استان ها

فرماندار: ۴۰ نانوایی یارانه‌ای‌پز به نانوایی‌های تبریز اضافه شد

به گزارش مجله سلامتی ایران تبریز، علی ظفری آذر در بازدید میدانی از نانوایی تبریز با اشاره به اینکه کمبود آرد و نان وجود ندارد و به دلیل وجود صف‌های طولانی در قیمت نان افزایش قیمتی اعمال نشده است، اظهار داشت: قیمت نان نیز افزایش یافته است. تجدیدنظر در قیمت گندم و برخی سهمیه بندی نانوایی ها منجر به کمبود عرضه شده است.

فرماندار تبریز با بیان اینکه طی سه روز گذشته از مجموع 80 نانوایی روباز، 40 نانوایی خمیر یارانه ای دریافت کرده اند، افزود: همچنین سهمیه خمیر 50 نانوایی را افزایش داده ایم و هر جا که لازم باشد آرد یارانه ای عرضه می کنیم.

وی گفت: مردم نگران کمبود آرد و نان نباشند و با حوصله نان بخرند.

به گزارش ایرنا، در گذشته نه چندان دور پس از اجرای طرح دموکراتیزه سازی یارانه ها و فضای روانی متاثر از افزایش احتمالی قیمت و کمبود نان، صف های طولانی در مقابل نانوایی ها تشکیل شده است. بازگشت به وضعیت موجود.

48

خبر مرتبط:  استارت سه شنبه‌های بدون تخلف در جزیره کیش