عصاره خرما؛ منبع باکتری‌های پروبیوتیک

محققان سه نوع خرما را مورد مطالعه قرار داده اند: مجفتی ، پارام و جاهدی و ادعا می کنند که خرما ممکن است منبع باکتری های پروبیوتیک باشد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، پروبیوتیک ها ؛ آنها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اگر به مقدار کافی مصرف شوند ، باعث سلامتی می شوند. اثرات مفید باکتری های پروبیوتیک بر سلامت انسان و حیوانات به طور گسترده مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است.

پروبیوتیک ها را می توان از منابع مختلف مانند لبنیات و میوه ها استخراج کرد. مطالعات اولیه نشان می دهد که خرما ممکن است مواد مغذی مهمی برای به دست آوردن باکتری های پروبیوتیک “باسیلوس” و “اسید لاکتیک” باشد.

به طور مشابه ، محققان امکان استخراج باکتری های پروبیوتیک اسید لاکتیک و باسیل را از عصاره آبی سه نوع خرما “مجفتی” ، “پارام” و “جاهدی” مورد مطالعه قرار دادند.

برای این مطالعه ، عصاره آبی خرما در آزمایشگاه استخراج و سپس عصاره های استخراج شده برای جداسازی باکتری ها به محیط کشت منتقل شد. پس از پنج روز کشت ، مستعمرات یا مجموعه های باکتریایی در محیط کشت مشاهده شد. از طریق بررسی میکروسکوپی ، کلنی هایی که شبیه باکتری های مورد نظر بودند جدا شده و تحت مطالعات بیوشیمیایی و مولکولی دقیق تری قرار گرفتند.

مشاهدات این آزمایشها نشان داد که باکتریهای جدا شده از عصاره خرما مجافاتی متعلق به خانواده مزون تروئید Leuconostoc ، باکتریهای جدا شده از تاریخ پارام متعلق به خانواده Bacillus subtilis و باکتریهای جدا شده از تاریخ تولد متعلق به خانواده Esro هستند. ارزیابی ها نشان داد که هر سه نوع باکتری دارای ویژگی پروبیوتیک هستند.

خبر مرتبط:  اثربخشی واکسن کرونا از چه زمانی آغاز می‌شود و تا چه زمانی ماندگار است؟

با توجه به نتایج بدست آمده از محققان در این مطالعه: مطالعات نشان می دهد که خرما در مجموعه غذاهای پروبیوتیک قرار دارد و از عصاره آبی خرما می توان برای غنی سازی و تهیه غذاهای پروبیوتیک استفاده کرد.

به گفته این محققان ؛ بسته به ویژگی های باکتری های پروبیوتیک ، ممکن است عصاره گوشت گریپ فروت یا مرکبات برای جلوگیری از بیماری ها تجویز شود.

در انجام این تحقیق ، مینا سفیده و محمد ربانی. محققان گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان و علی اصغر خانی پور از م Researchسسه تحقیقات آبزی پروری بندر آنجلی با هم شرکت کردند.

یافته های این مطالعه تابستان امسال در مجله تحقیقات سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) با عنوان “شناسایی باکتری های پروبیوتیک در عصاره های آبی ماژاپاتی ، پارام و خرما تناسلی” منتشر شد.

انتهای پیام