علمی و پزشکی

عدم واکسیناسیون خطری بالقوه برای جهش‌های جدید کرونا

فرمانده عامل ستاد مبارزه با کرونا تاکید کرد: عدم واکسیناسیون خطر بالقوه جهش‌های جدید کرونا است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، علیرضا زالی امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تهران، اظهار کرد: در حال حاضر جهان به سویه جدیدی از ویروس کرونا به نام “امیکرون” آلوده شده است و این فشارها الگوی اپیدمی به خود گرفته است. “یعنی.

وی گفت: هر چه فرکانس بیشتر باشد، خطرناکتر است. بنابراین باید نگرانی های خود را در نقاط مرزی افزایش دهیم. در حال حاضر اطلاعات زیادی در مورد پاتوژنز جهش جدید نداریم، اما مطمئناً بسیار مسری است و یکی از ویژگی های آن این است که شامل بو و مزه نمی شود.

زالی ادامه داد: اظهار نظر در مورد تاثیر سبد واکسن موجود در جهان در برابر سویه جدید دو تا سه هفته زمان می برد. در مورد فعلی، سویه جدید توسط کشورهای آفریقایی گزارش شده است. با توجه به قدرت کارآگاهی پایین در این کشورها، می توان استنباط کرد که کمتر گزارش شده است.

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه با رعایت پروتکل های بهداشتی مقاوم ترین واریانت های کرونا برای آنها موثر است، گفت: به عنوان یک اصل کلی، رعایت پروتکل های بهداشتی برای همه نژادها موثر است و بنابراین ارزانترین و موثرترین مشکل، عمل به پروتکل های بهداشتی است.ترمیم دست و بازگشت به رعایت دقیق و متعهدانه پروتکل های بهداشتی.

وی تاکید کرد: پس از ایجاد سویه جدیدی از استرس و ترس جهانی، می توان با تاکید بیشتر بر آموزش، این موضوع را موثرتر کرد. پس باید از این فرصت برای آموزش استفاده کرد.

خبر مرتبط:  الهیان: قانون بیمه درمان ناباروری اجرا شود

جلی ادامه داد: میزان واکسیناسیون در نوبت سوم عمدتاً در تهران بوده است، بنابراین تمام راهکارها باید به سمت نوبت سوم برود و بنابراین همه امکانات و نیروهای آماده برای واکسن هستند. این طرح باید در استان تهران برای سومین بار واکسیناسیون در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/