علمی و پزشکی

عدم تقارن مغز توانایی خواندن را افزایش می‌دهد

بدیهی است که توانایی انسان در نگاه کردن به نشانه های انتزاعی و ترسیم آنها یکی از مهم ترین مهارت ها برای تبدیل شدن به یک خواننده شایسته است. در آموزش به این کار پردازش واجی می گویند و این مهارت می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در یک مطالعه جدید، تیمی از محققان دو فرضیه متناقض را در مورد چگونگی ارتباط ساختارهای مغز با مهارت های خواندن مورد آزمایش قرار دادند. مغز انسان به طور طبیعی نامتقارن است و برخی از ساختارهای سمت چپ در پردازش زبان نقش دارند. بر اساس فرضیه «جانبی شدن مغز»، هر چه عدم تقارن در مغز انسان بیشتر باشد، خواندن بهتر است.

وجود عدم تقارن در سمت چپ مغز، ویژگی‌های ضروری خواندن را تقویت می‌کند و این همان چیزی است که تیم تحقیقاتی آن را فرضیه «کانال‌سازی» می‌نامند. بنابراین، افرادی که عدم تقارن بیشتری دارند، دامنه متوسطی از مهارت های خواندن را حفظ می کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل تیم تحقیقاتی، هر دو ایده مهم و ارزشمند هستند.

این تیم دریافتند که توانایی خواندن با عدم تقارن بیشتر در نیمکره چپ افزایش می یابد. محققان دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی از داده های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) برای شناسایی تفاوت های ساختاری نامتقارن در مغز بیش از 700 کودک و بزرگسال استفاده کرده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان