عبدالله: بقای افغانستان در خطر است

به گزارش تلنیوز ، عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در ششمین جلسه شورای عالی آشتی ملی در خانه رئیس جمهور سخنرانی کرد و بر لزوم توافق سیاسی در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تأکید کرد.

وی اظهار داشت: افرادی که از طرف مردم به جایگاهی رسیده اند اکنون باید برای نجات نظام بسیج شوند و تا زمانی که قانون و شرایط اجازه این کار را بدهند برای بقای کشور تلاش کنند.

رئیس شورای عالی آشتی ملی با تأکید بر اولویت دولت برای صلح ، گفت: تیم مذاکره کننده افغان هنوز برای مذاکرات صلح در دوحه هستند و در حال بررسی میانجیگری بین گروه تماس قطر و سازمان ملل هستند.

معاون دوم رئیس جمهور سرور دانش ، کمیته رهبری هیئت عالی آشتی ملی ، با تأکید بر وحدت همه گروه ها برای حمایت سیاسی و نظامی از کشور ، حمایت قاطع خود را از نظام سیاسی اعلام کرد.

وی در ادامه حمایت و مداخله برخی از کشورها در افغانستان را محکوم کرد.

رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در مذاکرات ارگ در بسیاری از چهره های سیاسی با نفوذ غایب بود.

310 310

خبر مرتبط:  افزایش شمار قربانیان سیل در چین به دستکم 25 نفر