استان ها

ظرفیت رسانه بهترین فرصت فرهنگ سازی برای شرکت گاز لرستان است

به گزارش مجله سلامتی ایران لرستان، کرم گودرزی گفت: با شروع فصل سرما در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی، شرکت گاز لرستان به بهترین و مطمئن ترین استفاده از گاز طبیعی در استفاده از تجهیزات گرمایشی مناطق عزیزمان می پردازد. سازمان صدا و سیمای مرکز لرستان و مطبوعات داخلی همکاری خوبی با این شرکت دارند.

گودرزی با بیان اینکه پتانسیل رسانه های استانی فرصتی مغتنم برای فرهنگ سازی یک شرکت گاز استان است و الگوسازی، فرهنگ سازی و آموزش عمومی بدون استفاده از این ظرفیت ملی و استانی غیرممکن خواهد بود، ادامه داد: صدا و سیمای مرکز لرستان و روزنامه های محلی با تقدیر و تشکر از عملکرد و همکاری عموم مردم برای فرهنگ سازی عمومی و استفاده مناسب از این نعمت خدادادی خاطرنشان کردند: با شروع فصل سرما و افزایش سرما، مشترکین و همشهریان عزیز. باید در نظر داشته باشد که چه تجهیزات و گرمایشی باید بهره برداری مناسب و ایمن باشد برای این منظور شرکت گاز لرستان نیز از حداکثر توان موجود خود برای فرهنگ سازی بهترین و ایمن ترین استفاده طبیعی استفاده می کند. گاز و امیدوار. مشترکین گرامی با رعایت نکات ایمنی سلامت خود و خانواده تان را حفظ کنید.

46

خبر مرتبط:  فعالیت ۱۷ هسته، واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد واحد قوچان