علمی و پزشکی

ظرفیت‌ پذیرش رشته پزشکی به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، کمبود پزشک را تصویب کرد و تصمیم گرفت برای جبران کمبود پزشک، ظرفیت دسترسی پزشکی را به صورت مستمر و تصاعدی افزایش دهد. کمبود پزشک

علی خزریان در گفت وگو با مجله سلامتی ایران، در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل 90 اظهار کرد: این جلسه به منظور بررسی سه موضوع با حضور وزیر بهداشت و همکاران در کمیسیون اصل 90 تشکیل شد.

وی تصریح کرد: اولین موضوع بحث افزایش دسترسی رشته پزشکی به دو دوره عمومی و تخصصی بود که مطرح شد. کمبود پزشک در کشور وجود داشت و وزارت بهداشت به این نتیجه رسید که باید ظرفیت خود را افزایش دهد. کمبود پزشک به تایید وزارت بهداشت رسیده و مقرر شده است که ظرفیت ها به صورت مستمر و تصاعدی متناسب با امکانات کشور برای پوشش کمبود پزشک در کشور افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: در ادامه جلسه قانون برقراری عدالت آموزشی نیز بررسی شد. بر اساس این قانون باید 30 درصد از ظرفیت رشته های پزشکی عمومی و کمکی به پزشکان معتبر و مناطق محروم اختصاص یابد اما در سال های اخیر به این سهمیه توجهی نشده است. ظرفیت به دانش آموزان محلی اختصاص داده شده است. همچنین سهمیه 30 درصدی در آزمون دستیاری تخصصی رعایت نشد.

خزریان ادامه داد: موضوع سوم مربوط به ضوابط جدید تاسیس داروخانه هاست که پس از فراز و نشیب های فراوان در خرداد 1400 آیین نامه جدید تاسیس داروخانه تصویب شده اما اجرایی نشده است.

خبر مرتبط:  عضلات ورزیده و ریه‌های فرسوده/ ورزش در هوای آلوده چه تاثیرات مخربی دارد؟

وی گفت: در این جلسه وزیر بهداشت از پذیرش ضوابط جدید داروخانه خبر داد و با وجود همه موانع و شبهات در اجرای این آیین نامه، قصد وزارت بهداشت برای اجرای این آیین نامه است. هر کجا.” در صورت وجود مشکل، مراحل رفع موانع و اجرای قوانین را دنبال کنید.

انتهای پیام/