طرح یاریگران زندگی در ۵۰۰مدرسه قزوین اجرا شد

به گزارش یک خبرگزاری مجله سلامتی ایران از خزوین؛ در مراسم اختتامیه پروژه دستیاران زندگی در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش ، ماریام بیدخام ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کازوین گفت: مدارس استان اجرا شده اند.

وی اظهار داشت: با توجه به تأثیرات مثبت این طرح و انعکاس خوب آن ، پیش بینی می شود در همه مدارس استان اجرا شود.

بیدخام با اشاره به محدودیت هایی که شیوع تاج برای شهروندان ، به ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است ، اظهار داشت: در عصر کنونی و پس از کرونا ، موضوع بهداشت روان بسیار مهم است ، بنابراین برنامه های مختلف در حوزه اجتماعی باید روح را به هم پیوند دهند. دانش “

این مقام مسئول اظهار داشت: باید با تظاهراتی سیار به منظور تلفیق برنامه های فرهنگی در زمینه اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان ، به مطالعه تلفیق برنامه ها بپردازیم تا با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر دانش آموزان را در مورد تأثیرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر آگاه کنیم. آگاهی دانش آموزان و خانواده های آنها در کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد مثر است.

بیدخام لزوم آموزش 44 باور غلط در زمینه اعتیاد را یادآور شد و افزود: یک نفر به یک مصرف اعتیاد ندارد و یا افراد به مصرف مواد مخدر معتاد شده اند و سایر باورهای غلط نیاز به تعریف مجدد اعتیاد و عوارض آن دارند.

مدیر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی دولت کازوین لزوم انجام تحقیق برای ارزیابی پاسخ اولیه به اجرای طرح دستیارهای زندگی ، آزمایش چالش ها و ضعف ها و قوت ها و میزان موفقیت پروژه را ضروری می داند. سیستم مدرسه ، محله و مدرسه نیز باید بومی سازی شود زیرا ارائه و اجرای یک طرح کلی بی اثر است.

خبر مرتبط:  درانتخابات حضور گسترده ای داشته باشیم

46