عمومی

طرح نهایی جاماندگان سهام عدالت

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،

محمد رضاپور ابراهیمی ، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران صدا و سیما ، با اشاره به بررسی یازدهمین پارلمان از طرح بازماندگان تخصیص دادگستری در کمیسیون اقتصادی به منظور دستیابی به موضوعات اصلی اقتصاد کشور ، اظهار داشت: این طرح پس از جلسات متعدد نهایی شد. جلسه آزاد پارلمان به هیئت رئیسه مجلس ملل اختصاص دارد.
وی ادامه داد: در سالهای 84-85 واگذاری سهام عدالت در دستور کار دولت بود ، همانطور که گزارش امروز ما در مجلس حاکی است؛ اگرچه قرار بود 6 رقم اعشار کم درآمد جامعه در سهام عدالت گنجانده شود ، اما این اتفاق نیفتاد.
پورابراهیمی اظهار داشت: 1.2 میلیون نفر تحت صلاحیت کمیته جبران خسارت امام خمینی (ره) و حدود 2.1 میلیون نفر نیز تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار دارند.
نمایندگان مجلس گفتند: همچنین در سالهای 84-85 حدود 1.8 میلیون نفر برای سهام عدالت دعوت شده اند اما هیچ سهمی به نام آنها اختصاص نیافته است. اولین قدم ما واگذاری این کار مهم است.
با توجه به منابع انتقال سهام عدالت به بازماندگان ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: “طبق محاسبات ما در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دولت ، حدود 150،000 میلیارد سهم سهم (درصدی از مالکیت جزئی سهام دولت) به شرکتهای فهرست شده منتقل می شود.”
وی خاطرنشان کرد: دولت بخشی از سهام را که باید به یک میلیون نفر منتقل شود حذف کرده است و همچنین برخی از شرکت های سودآور را از لیست نقل و انتقالات سهام عدالت خارج کرده است که غیرقانونی است.
ابراهیمی بیچاره گفت: “علی رغم اختلاف نظرها ، دولت تعمیم پذیری طرح را می پذیرد ، اما نتیجه نهایی در جلسه بعدی پارلمان تعیین می شود.”

خبر مرتبط:  راهنمای خرید راه بند