استان ها

طرح ملی عدالت و تعالی در تحول سلامت کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد رونمایی شد

به گزارش مجله سلامتی ایران، در پایان گردهمایی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، همایش ملی بهداشت و تعالی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طرح توسعه شاخص های کمی و کیفی بهداشت و آموزش پزشکی کشور رونمایی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم رونمایی از این طرح گفت: طرح ملی عدالت و تعالی در تحول سلامت حاصل تلاش دانشمندان، اساتید و مردم با افتخار در حوزه سلامت است. کار کرد.

دکتر. بهرام عین اللهی یکی از اهداف اصلی این طرح را توسعه شاخص های سلامت و توسعه کمی و کیفی عادلانه آموزش پزشکی عنوان کرد. با اجرای آن.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش شبکه بهداشت و درمان و دسترسی برابر مردم به خدمات سلامت گفت: یکی از ویژگی های کلیدی این طرح تقویت، شکل دهی و گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسعه عدالت آموزشی، درمان، پژوهش، توزیع برابر و متوازن نیروی انسانی، تقویت نظام پایه بیمه سلامت، تقویت و ارتقای کیفیت و کیفیت تحقیقات کاربردی بر اساس نیاز مردم، تامین پایداری بررسی منابع و ساختار، سلامت همه اجتماعی با همکاری و مشارکت سازمان ها، استفاده حداکثری از خیرین سلامت، خوداتکایی در حوزه پزشکی، واکسن و تجهیزات، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تقویت و بازسازی اورژانس های پیش بیمارستانی، حداکثرسازی خدمات سیستم رو به رشد محورهای کلیدی فساد و تضاد منافع شامل ارتقای سواد سلامت جامعه برای پیشگیری، تسریع و ادغام در سیستم سلامت، افزایش خودمراقبتی فعال و بهبود و مبارزه با بهبود سبک زندگی است. این طرح را بشمار

خبر مرتبط:  سپاهان؛ پیروز شهرآورد اصفهان  - مجله سلامتی ایران

دکتر. عین اللهی افزود: با عنایات امام رضا (ع) امیدواریم پس از اجرای طرح ملی عدالت و تعالی در تحول سلامت شاهد روزهای خوبی باشیم.

48