فرهنگ و هنر

طرح جامع گردشگری سعدآباد تدوین می‌شود

مجله سلامتی ایران / بوشر استاندار بوشهر گفت: برای استفاده بهتر از ظرفیت های گردشگری در شهر و مناطق تاریخی سعدآباد ، مطالعات و برنامه جامع گردشگری سدآباد تهیه و تدوین می شود.

محوطه عبدالکریم در کنار بازدید از شهر سعدآباد دشتستان و دهکده تاریخی و گردشگری جیره اظهار داشت: علی رغم قابلیت های خوب گردشگری و تاریخی در روستاهای سعدآباد از جمله زیرا ، ضروری است که مطالعات ساداد و برنامه جامع گردشگری به ویژه روستای جیرا تهیه شود.

وی با اشاره به آثار باستانی تاریخی و فرهنگی صدام اظهار داشت: وجود اماکن گردشگری و تاریخی باستان در صدام این شهر و مناطق مختلف آن را به یکی از شهرهای بزرگ با ظرفیت گردشگری تبدیل کرده است.

استاندار بوشهر گفت: طرح مطالعات گردشگری سحاباد باید با همکاری معاون عمرانی دولت ، استانداری دشتستان و ادارات کل میراث فرهنگی ، گردشگری ، صنایع دستی و محیط زیست تهیه و تدوین شود.

زمینه ادامه دارد: بخش خصوصی باید از ظرفیت خود برای توسعه گردشگری در سعدآباد و جیرا استفاده کند.

وی ادامه داد: موضوع حفظ آبخوان و چشمه جیرا باید با مدیریت دستگاه های اجرایی ذیربط در دستور کار قرار گیرد و استاندار داغستان موظف است از این امر پیروی کند.

لازم به ذکر است که یک رشته استانداری بوشهر با فرماندار مهرداد ستوده از گروه مهندسی عمران وجود دارد. فتح الله نوروزی ، فرماندار دشتستان ؛ سردار جراحی ، دومین فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از مسئولان شهرستان دشتستان امروز با ظرفیت های گردشگری روستای سعدآباد و جیرا دیدار کردند.

خبر مرتبط:  انتقاد از بی توجهی تلویزیون به یک جشنواره ملی موسیقی

انتهای پیام