علمی و پزشکی

طراحی کیت ویژه تشخیص «اُمیکرون» در انستیتوپاستور ایران

رئیس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد: امروز اولین مورد جهش آمیکرون به روش ترتیبی در انستیتو پاستور ایران تایید شد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر علیرضا بیگلری افزود: با توجه به گسترش جهش آمیکرون در چند کشور، آزمایشگاه مرجع کووید 19 در انستیتو پاستور ایران کیت تشخیصی ویژه این جهش و آزمایشگاه های شبکه ملی آزمایشگاهی را در چند گزینه طراحی کرده است. کووید در 19 کشور از جمله بیش از 500 آزمایشگاه توزیع شده است.

وی گفت: پس از دریافت نمونه های مشکوک، کار توالی یابی انجام شد و صبح امروز اولین مورد جهش Omicron با تعیین توالی در انستیتو پاستور ایران تایید شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، وی گفت: با توجه به صحت این معضل، با رعایت پروتکل ها و تدوین سیاست های مناسب، امیدواریم شاهد واکسیناسیون های بهتری باشیم.

رئیس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد: استفاده از ماسک عامل مهمی در بحث جهش Omicron است چرا که این جهش بیش از سایر موارد انتقال می‌یابد.

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  واکسن‌های موجود کووید-۱۹ در برابر انواع سویه‌های کرونا اثربخش است