ضرورت انجام کار کارشناسی جهت بازبینی اجرای آیین‌نامه داروخانه‌ها

وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم کار تخصصی برای بررسی اجرای مقررات داروخانه ها ، گفت: گروهی از کارشناسان باید نحوه اجرای این مقررات را توضیح دهند تا مزاحمتی برای مردم ایجاد نشود.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دکتر داوان ، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد رسزاده با محمد رئیس زاده دیدار کرد. بهرام عین اللهی در پاسخ به بیانیه خود در مورد مسائل داروسازی ، بر ضرورت کار متخصصان برای بررسی مقررات ، رویه ها و نامه داروخانه ها تاکید کرد.

وزیر بهداشت گفت: کارشناسان در مورد امکان توزیع نامناسب داروخانه ها ، کاهش سطح دسترسی بیماران به خدمات دارویی و مشکل دسترسی به داروخانه ها در مناطق محروم و حومه و برجسته شدن گذار بخش سرمایه در تأمین نگرانی ها. خدمات دارویی ، انجمن داروسازان ، سیستم پزشکی و غذا و دارو. گروهی از متخصصان ، از جمله نهاد حاکم ، باید وسایل کاربردی این مقررات را روشن کنند تا مردم با مشکل روبرو نشوند.

آماده سازی داروسازان برای خدمت رسانی به مردم تا حد ممکن

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ، دکتر رایزاده با تشکر از وزیر بهداشت و تأکید بر آمادگی داروسازان برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم و از آنها خواست تا نگرانی های خود را برطرف کرده و نظرات کارشناسی خود را در دستورالعمل های جدید اضافه کنند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  فردا آخرین مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی/برگزاری انتخابات؛ حضوری