علمی و پزشکی

ضرورت استقرار نظام دیده‌بانی منابع انسانی سلامت در کشور

به گزارش شفاف، محمود صمدپور گفت: یکی از پروژه هایی که مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در محوریت امور قرار داده است، موضوع استقرار نظام پایش منابع انسانی در حوزه سلامت است. استقرار این نظام نیازمند عزم ملی و مشارکت بیشتر همه دست اندرکاران حوزه سلامت است.

وی گفت: با ارائه اختیارات اجرایی و مشوق های لازم به وزارت بهداشت و با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز، این سامانه در تمامی بخش های دولتی و غیردولتی قابل اجرا خواهد بود.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات منابع انسانی وزارت بهداشت، تحقق این مهم و گسترده بر اساس دستورالعمل های ایجاد شده را مستلزم حمایت و مشارکت همه جانبه مدیران وزارت بهداشت و سایر بخش های بهداشتی خارج از کشور دانست. حوزه فعالیت وزارت بهداشت.

وی گفت: بحث سازمان نیروی انسانی از نظر تمامی شاخص هایی که نظام نظارتی دارد، تنها با اجرای صحیح این سامانه امکان پذیر است.

صمدپور در تشریح اقدامات انجام شده توسط مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی وزارت بهداشت، گفت: اقدامات انجام شده تاکنون در مرکز تحقیقات برای تحقق سامانه پایش؛ به طور خلاصه، آنها شامل سه پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی بودند. اولین پروژه با هدف تعیین الزامات و ارائه مدل پایش محلی منابع انسانی سلامت کشور انجام شد.

وی گفت: در پروژه دوم امکان سنجی استقرار سیستم نظارتی انجام شد که طی آن سبد شاخص های نظارتی و اقدامات اطلاعاتی مورد نیاز برای آنها مشخص شد و چالش های استخراج شاخص های نظارتی شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شد. تست شده در پروژه سوم، نقشه راه راه اندازی سامانه پایش منابع انسانی ایجاد شده و در حال حاضر در مرحله اول این پروژه هستیم و جلسات متعددی با کارشناسان حوزه منابع انسانی و فناوری اطلاعات برگزار کرده ایم. زیرساخت پیاده سازی این سیستم

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.