صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن پاستور

وزیر بهداشت گفت: من از اردکان خبرهای خوبی برای عزیزان ایران آورده ام ، امروز خوشبختانه واکسن پاستور به دومین واکسن ملی تبدیل شده و مورد تأیید اضطراری کمیسیون حقوقی قرار گرفته است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دکتر سعید نمکی هنگام بازدید از پروژه ادغام سرویس های ایرانی در سیستم شبکه در مرکز بهداشت شهرستان اردکان ، گفت: برای مدتی پرونده استفاده اضطراری از واکسن پاستور به طور قانونی توسط کمیسیون مطرح شد. در آزمایشات بالینی مرحله III این واکسن ، حدود 44000 نفر در کوبا و 24000 نفر در ایران از نظر بالینی ارزیابی شده اند.

وی گفت: یزد یکی از استانهایی بود که در مطالعه فاز 3 مطالعات بالینی پاستور شرکت کرد و خوشبختانه پس از گذراندن مراحل لازم و اقناع متخصصان و کارشناسان ملی کشورمان در امور مربوط به غذا و پستان ، به واکسن ملی دوم پیوست. به واکسن های کشور خبر خوبی برای مردم ایران از زمین خورشید یزد.

وزیر بهداشت گفت: ما امروز با طرحی برای ادغام طب ایرانی در سیستم شبکه روبرو شده ایم که از یک سال پیش در اردکان آغاز شده است. در این پروژه به افراد توصیه های لازم و آموزش های لازم توسط کارمندان بهداشت و کارشناسان بهداشت و نحوه صحیح زندگی در ایران باستان و طب سنتی با تحرک کافی و اصول تغذیه ای داده خواهد شد.

به گزارش وبدا ، وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در این طرح افرادی که از داروی ایرانی استفاده می کنند می توانند تحت آموزش قرار بگیرند تا از بیماری های عفونی و غیرواگیر جلوگیری کنند. خوشبختانه همکاران پزشک ما در این زمینه کارهای پژوهشی ارزشمندی را آغاز کرده اند و امیدوارم بتوان از این پروژه بالینی در سایر استانها نیز استفاده کرد.

خبر مرتبط:  چرا طرح تحول سلامت شکست خورد؟

انتهای پیام