شناسایی مخاطرات محله با جلب مشارکت شهروندان

با مشارکت مدنی خطرات محله را شناسایی کنید

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران بر ضرورت جلب مشارکت غیرنظامیان و آگاهی دادن آنها از مدیریت بحران و راه های آسیب پذیر بودن شهر و محل زندگی و آسیب دیدگی آن تأکید کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، رضا کرمی محمدی با برگزاری اولین مسابقه مخاطرات محله که به منظور آگاهی شهروندان از خطرات احتمالی کار و زندگی طراحی شده است ، گفت: “این مسابقه با هدف ایجاد گفتگوی دو طرفه بین نهادهای عمومی” و مشارکت شهروندان و شهروندان در مدیریت بحران و آسیب پذیری شهری.
کرمی محمدی خاطرنشان کرد: باید زمینه دخالت مردم در مدیریت بحران را فراهم کرد و یکی از این اقدامات برگزاری جشنواره ها و مسابقات مختلف برای دیدن مدیریت بحران در خانواده ها و محلات است. عمل داشتن نتایج مثبت و مشارکت شهروندان حاصل می شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، هدف از مسابقه شهروندی این است که شهروندان را از خطرات و خطرات ناشی از کار و زندگی خود آگاه سازد: “در این رقابت ، شایستگی و چشم انداز شهروندان توسط محیط خطر تعیین می شود. شاخص های موثر از جمله تعداد و دامنه خطر در شهر و امکان اصلاح خطر با هزینه کم ، زیرشاخص در نظر گرفته می شوند.
وی با بیان اینکه 69٪ از زنان و 31٪ از مردان در این مسابقات شرکت کردند گفت: “مهمترین ویژگی این مسابقات آموزش عمومی است و شهروندان فراخوان مسابقه را با مفاهیم خطرات احتمالی ، خطر ، استراتژیها و روشهای کاهش مطالعه کرده اند.
کرمی محمدی افزود: در این مسابقه 22 منطقه از مناطق 22 گانه تهران بیشترین درصد شرکت کنندگان در این مسابقه را منطقه 16 تشکیل می دادند و ساکنان منطقه 6 شهرداری تهران بیشترین درصد مشارکت را در ارسال عکس داشتند. عکس ها در دو مرحله انتخاب شده اند. در مرحله اول ، از میان عکس های دریافتی ، 12 عکس به عنوان عکسهای ستودنی و در مرحله نهایی 3 عکس برتر و برگزیده انتخاب شدند.

خبر مرتبط:  بازداشت مالک کارخانه بنگلادشی که ده ها کارگرِ آن، قربانی حریق شدند

براساس اعلام روابط عمومی آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، اولین مسابقه شناسایی ریسک ، نشریات و پوسترهای مسابقه با استفاده از قابلیت های رقیب توسط پرتال آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران منتشر می شود. درگاه های شبکه های اجتماعی ، خبرگزاری ها و برخی از دانشگاه ها وجود داشت و 3 عکس برتر و نهایی در میان عکس های ستایش شده معرفی شدند و برندگان این مسابقه سمیه رسول نیا از منطقه 5 ، پژمان صالحی از منطقه 8 و یاسمن جارگی مقدم منطقه 5 از منطقه 8 ، 6 به ترتیب تهران اعلام شد.

انتهای پیام