علمی و پزشکی

شناسایی سویه جدید و جهش‌یافته‌تر از «اُمیکرون» به نام «IUH»

شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی از شناسایی یک کرونای جدید در فرانسه به نام IUH خبر داد: سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر این جهش را در زمره جهش طبقه بندی می کند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر علیرضا نازی او درباره جهش جدید IUH که اخیراً در فرانسه شناسایی شده است، گفت: «در حالی که جهان هنوز با گونه بسیار جهش‌یافته ویروس کرونا، Omicron مبارزه می‌کند، این منجر به افزایش آلودگی جهانی کووید-19 شده است. استرس جهش یافته جدید و بیشتر از Omicron اکنون در فرانسه شناخته شده است که به عنوان IUH نوع B.1.640.2 شناخته می شود.

او گفت که دانشمندان فرانسوی که برای اولین بار جهش IHU را در 10 دسامبر شناسایی کردند، منشا آنها را به کامرون مرتبط کرده اند. در عین حال، سازمان بهداشت جهانی هنوز آن را به عنوان یک سازگار طبقه بندی می کند. تا به امروز، حداقل 12 جهش جدید در نزدیکی مارسی گزارش شده است. محققان می گویند که این جهش حاوی 46 جهش است که بیشتر از Emicron است که این جهش را نسبت به واکسن ها مقاوم تر و مسری تر می کند. جهش Omicron هنوز گونه غالب در اکثر نقاط جهان است، با این حال، تهدید جهش IHU به سرعت در حال رشد است.

در مقاله‌ای اخیر در Matrix، نازی گفت که چهارده جایگزین اسید آمینه وجود دارد، از جمله N501Y (که قبلاً در جهش آلفا قابل انتقال بود) و E4844K (که تصور می‌شود این جهش را مقاوم‌تر می‌کند). 9 نوع با واکسن (برای اولین بار در جهش بتا ثبت شد) و حذف اسید آمینه در این پروتئین جدید جهش یافته شناسایی شده است.

خبر مرتبط:  قبل و بعد از واکسیناسیون علیه کرونا کدام مواد غذایی را بیشتر بخوریم؟

وی ادامه داد: به این ترتیب مدل ژنوتیپی منجر به ایجاد دودمان جدیدی به نام 1.640.2.B شد که خواهر ژنتیکی دودمان قدیمی 1.640.B است. بر اساس مقاله ای که در این زمینه منتشر شده است، اولین مورد این جهش یک فرد کاملاً واکسینه شده بود که در ماه نوامبر، سه روز قبل از بروز علائم خفیف تنفسی، به کامرون بازگشت.

نازی تاکید کرد که جهش های جدید هنوز در حال ظهور هستند، اما این بدان معنا نیست که آنها در مقایسه با ویروس اصلی خطرناک تر هستند. این جهش بسیار مسری است و زمانی که بی خطر بودن آن نشان داده شود به یک جهش نگران کننده تبدیل می شود. بر این اساس، باید منتظر ماند و دید که این نوع جدید با اطلاعات بعدی در کدام دسته قرار می گیرد.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی تاکید کرد: هیچ مدرک قطعی مبنی بر عبور این جهش از مرز فرانسه وجود ندارد، هرچند ادعاهای تایید نشده ای مبنی بر ورود آن به انگلیس وجود دارد.

انتهای پیام/