سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، در این جمله از آقای سعید محمد خواسته شد تا استراتژی هایی را با توجه به اهداف تحول و نیاز به تمرکز بر تولید ملی و برون گرایی پیاده سازی کند:

1- تقویت جذابیت قانونی و نظارتی مناطق تولیدکنندگان و صادرکنندگان ، به ویژه راحتی کامل تجارت و برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی
2- ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون نحوه مدیریت مناطق آزاد
3- تکمیل رویه های برخورد با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر مناطق بازداشت و پیوند به تأسیسات گمرکی و سیستم های دولتی در دروازه خروج.
4- تمرکز بر کیفیت مناطق آزاد (نه توسعه کمی) با هدف رعایت بند (11) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
5- گسترش صادرات و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و نظارت بر عملکرد مناطق در پیشبرد سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مشترک
6- وضع قوانین برای برکناری و استقرار مدیران واجد شرایط مناطق و شفافیت عملیات مالی برای یک نمایندگی منطقه ای
7- بهبود سیستم درآمد موسسات منطقه ای با هدف کاهش واردات زمین
8- تقویت مدیریت متمرکز مناطق و رفع ناسازگاری با اجرای ماده 65 مفاد دائمی برنامه های توسعه
9- ایجاد توانایی دور زدن محدودیت های اجباری
10- ایفای نقش در کاهش توسعه ، توانمندسازی و محرومیت جوامع بومی ؛ تمام تلاش خود را بکند و به صورت دوره ای گزارش عملکرد شش ماهه و یک ساله مناطق را به دولت و مجلس اطلاع دهد.

خبر مرتبط:  مترو تهران-پردیس در انتظار مصوبه هیات دولت

انتهای پیام