سراسر خوزستان دچار خشکسالی شدید است / پیش‌بینی بارندگی کمتر از نرمال در پاییز

مجله سلامتی ایران / خوزستان کارشناس هواشناسی خوزستان با اشاره به خشکسالی در تمام شهرهای استان گفت: براساس شاخص خشکسالی طی 10 سال گذشته خوزستان به جز گتوند دچار خشکسالی شدیدی شده است.

محمد سبزآذری در مصاحبه با مجله سلامتی ایران اظهار داشت: کل بارندگی در سال جاری 219 میلی متر است که نسبت به بلند مدت 34.6 درصد و نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش دارد.

وی گفت: میزان بارندگی امسال در خوزستان 34.5 درصد کمتر از میزان بارندگی در سال مرطوب است. همچنین میزان بارندگی طولانی مدت در ایلام 39.3 درصد ، لرستان 39.1 درصد و چهارمحال باکریاری 7/38 درصد کاهش داشته است.

این مدیر کل اقلیم خوزستان با بیان اینکه میزان بارندگی در خوزستان در مقایسه با سایر نقاط ضعیف است ، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط بد آب حوضه کارون زیاد و تا حدی معتدل است ، بنابراین میزان باران در این حوضه در مقایسه با کل بارندگی 101 میلی متر در سال آبی حوضه خارخه و جهره نیز وضعیت مطلوبی ندارند.

سوبژازری ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان تیرماه ، کل بارندگی در حوضه کارون بوجورگ 318.6 میلی متر است. این میزان باران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38.9 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: از ابتدای این موسمی تا پایان تیرماه ، کل بارندگی در حوضه کرخه 262 میلی متر است. میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37.6 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44.2 درصد کاهش دارد.

خبر مرتبط:  تشریح فعالیت اصناف و ادارات در تهران پس از تغییر وضع به «زرد»

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از ابتدای فصل بارندگی امسال تا پایان تیرماه ، کل بارندگی در زهره و حوضه زهره 318.7 میلی متر است. میزان بارندگی 16.7٪ کمتر از بلند مدت برای مدت مشابه و 15.1٪ کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

سوبزازری ادامه داد: البته باید توجه داشت که بیشترین میزان بارندگی در خوزستان در مناطق جنوبی یعنی نزدیک ساحل است. بنابراین ، این بارندگی شدید در این حوضه به خلیج فارس رفته و از آن استفاده نشده است.

وی گفت: روند تغییرات 50 ساله بارندگی در بهار حدود 0.11 میلی متر است. نوع تجارت باران نیز بسیار بد است ، یعنی یک سال باران بسیار خوب بود و یک سال بسیار بد. در سال آبی جاری ، کل در بهار در سه شنبه. میلی متر میلی متر بارندگی یک فاجعه است. از این 50 ، امسال کمترین میزان بارش در بهار در سال آبی است.

سرلشکر هواشناسی خوزستان گفت: در این 50 سال روند ترویج تبخیر در بهار هر ساله حدود 4 میلی متر در حال افزایش و تبخیر است بنابراین هیچ بارانی نمی بارد.

وی اظهار داشت: در 50 سال گذشته بارندگی در زمستان بسیار ناگوار بوده و در نتیجه 2.5 میلی متر در سال کاهش یافته است. تبخیر و تعرق برعکس است که تقریباً 0.59 میلی متر در سال است.

سوبژازری گفت: نمی توان به بارش پاییز اعتماد کرد و سدها را باز کرد زیرا میزان بارندگی در این فصل در یک سال خوب است اما در سال دیگر اینگونه نیست. تبخیر و تعرق نیز در این فصل در حال افزایش است و طی 10 سال گذشته ، سالانه به طور متوسط ​​259 میلی متر بارندگی تبخیر می شود.

خبر مرتبط:  افزایش مرگ و میر کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد

کل کارشناس هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس شاخص خشکسالی طی 10 سال گذشته ، خوزستان به استثنای گتوند دچار خشکسالی شدیدی شده است. بنابراین ، اگر باران خوبی باشد ، در طبیعت آن قرار داریم و وضعیت آب در خوزستان بسیار بد و پیچیده است.

وی با اشاره به خشکسالی در خوزستان گفت: از نظر آب و هوایی خوزستان در منطقه ای خشک و نیمه خشک است. ممکن است سال بارانی داشته باشیم اما همیشه خشک هستیم.

سبزجاری با اشاره به شرایط بارندگی در پاییز امسال گفت: “در حال حاضر طبق آخرین الگوی هوا ، میزان بارندگی در پاییز کمتر از حد طبیعی است و باران دیر آغاز می شود ، اما ممکن است پیش بینی تغییر کند.”

انتهای پیام