علمی و پزشکی

ساماندهی خدمات درمانی تخصصی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده

رئیس مرکز تعالی مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: یکی از وظایف اصلی سیاستگذاری ساماندهی خدمات تخصصی پزشکی در قالب نظام ارجاع و پزشکان خانواده در قالب اسناد بالادستی است. برای افزایش هزینه ها اثربخشی.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر حسن وضی در نشست معاونان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به مزایای استقرار نظام ارجاع در حوزه پزشکی گفت: ایجاد نظام ارجاع در حوزه پزشکی منجر به ایجاد نظام ارجاع در حوزه پزشکی می شود. ایجاد دستورالعمل های استاندارد مراقبتی و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، کنترل هزینه های درمان با توجه به محدودیت منابع، پیشگیری از تقاضای القایی در بخش درمان، پیشگیری از مراجعات متعدد بیماران به مراکز مختلف درمانی و تکرار درمان، مدیریت و افزایش دسترسی مردم به منابع محدود درمانی، بهره وری و بهره وری منابع افزایش و مدیریت بهینه بیماری ها.

وی افزود: راهکارهای استقرار پزشک خانواده و سامانه ارجاع مشارکت فعال مردمی، حفظ یکپارچگی و تداوم خدمات، استفاده از بسترهای الکترونیک و فناوری اطلاعات، تعهد منطقی به بسته خدمات شامل، مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات، بیمار حرکت بر اساس امکانات مسطح و نقشه ارجاع با تمرکز بر مدیریت بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتباطات بین بخشی کلیه ذینفعان. .

واعظی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد مراکز خدمات سرپایی بیمارستان ها از نوبت دهی الکترونیکی استفاده می کنند، گفت: الزامات نوبت دهی و پذیرش الکترونیکی از ابتدای مردادماه به تمامی شرکت های HIS ابلاغ شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت تاکید کرد: کلینیک های سرپایی به عنوان سطح دوم و سوم با اولویت مراکز دانشگاهی و دولتی ساماندهی می شوند. خدمات در فرآیند ارجاع در مرکز مدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی.

خبر مرتبط:  تاثیر منیزیم در تسکین سندرم پای بیقرار

وی ادامه داد: انشاالله با پیگیری و تکمیل مقدمات جذب و اتصال به مقدمات سطح یک زیر نظر مرکز مدیریت بیمارستان و تا پایان آذرماه تعالی خدمات بالینی و تیم های درمانی سطح دوم و سوم آموزشی و فرهنگی. برای پذیرش و بازخورد ارجاع بر اساس آخرین دستورالعمل ها. توجه داشته باشید تا پایان سال جاری گامی موثر در راه اندازی سامانه ارجاع برداشته شود.

انتهای پیام/

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان را در وب سایت ما هر روز منتشر و گزداوری میشود.