اجتماعی

سازمان ثبت احوال درگاه ورودی و از عوامل اصلی تحقق دولت الکترونیک

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت مأموریت سازمان ثبت احوال گفت: مهره های کلیدی کشور با روش شناسی صحیح و ویژگی های بومی نقطه شروع هر اقدامی برای تحقق دولت الکترونیک هستند. ”

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و هیئت همراه، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور وی در دیدار با هاشم کارگر در سازمان ثبت احوال حضور یافت و از آن بازدید کرد و معاونان و مدیران این سازمان در خصوص مسائل و موضوعات منابع انسانی، توانمندی ها و ساختار سازمانی این سازمان گفتگو کردند.

معاون رئیس جمهور بر اهمیت ثبت نام شهروندان تاکید کرد و گفت: نظام برنامه ریزی کشور منحصر به فرد است و نظام برنامه ریزی کشور به این اطلاعات نیاز دارد. وی ادامه داد: اطلاعات موجود در رجیستری منحصر به فرد است و از هیچ منبع دیگری در دسترس نیست.

دکتر. لطیفی همچنین تصریح کرد: امروز دنیا بیشترین اولویت را برای ثبت آمارهای کلیدی دارد و دنیا عملا از نظام سرشماری و جمع آوری داده ها دوری می کنند.

وی با اشاره به پیشینه ارزشمند داده های آماری افزود: در حال حاضر اطلاعات ثبت شده در مورد رویدادهای مهم تا حد زیادی به پوشش گیاهی فرد از جمله تولد یا مرگ و غیره مربوط می شود، بلکه به سلامت جسمی، روحی و جسمی و آگاهی و دانش نیز مربوط می شود. سلامت افراد و در یک کلام وضعیت روانی هر فرد باید مستند باشد و بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه ایجاد شود.

دکتر. لطیفی افزود: در منظر اسلام با توجه به اینکه خانواده بسیار مهم است، تشکیل مبنای علت و معلولی برای شناسایی خانواده ها بسیار مهم و منشأ اثر است و باید در تعریف و ارتقای آن در بستر خانواده دقت کرد. ” اتصال این اطلاعات به ویژگی های جغرافیایی و محلی نقطه شروع چشم انداز، برنامه ریزی و تخصیص منابع است.

رئیس سازمان حاکمیت و اشتغال کشور خاطرنشان کرد: به منظور برقراری ارتباط و دانش مناسب دستگاه های مختلف، میزهای ویژه ای را برای شناسایی ابزارهای نظارت بر موضوعات مختلف از جمله ساختار، پیچیدگی در پیکربندی دولت الکترونیک، راه اندازی کرده ایم. سرمایه انسانی و سلامت اداری». و تصویری ساختگی از شرایط و نیازمندی های دستگاه مورد نظر جهت تعمیر و تکمیل با همکاری هر دستگاه ارائه دهید.

در ابتدای این جلسه دکتر نیار سینگ معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به شرایط اداری و حساسیت اهداف سازمان ثبت احوال اشاره کرد. موضوع هویت افراد آغاز می شود و در عین حال سازمان ثبت احوال دروازه ورود به خدمات دولت الکترونیک است و در این راستا نقش ویژه و منحصر به فردی دارد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: این جایگاه ویژه و نقش آفرینی نیازمند تحول و تعالی در حوزه ساختاری و تشکیلاتی است. این دو موضوع برای یکدیگر ضروری هستند و با ساختار قدیمی، بهترین عملکرد عملیات جدید را انتظار نمی رود.

او گفت که خوشبختانه این چشم انداز مبتنی بر تحول منعکس کننده تجدید مأموریت و وظایف سازمان ثبت احوال است و به ثبت چهار رویداد بزرگ بسنده نمی کند.

کارگر افزود: سازمان ثبت احوال کشور با توجه به توانمندی های موجود آمادگی دارد تا در راستای دولت الکترونیک و سازمان هوشمند همکاری کامل با سازمان امور اداری و استخدامی داشته باشد، بنابراین دولت الکترونیک، سایر ابزارها و نهادها را فراهم و تسهیل خواهد کرد. در این راستا.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: پدیده های آموزش، به روز رسانی قوانین، بازطراحی وظایف و اصلاح ساختار همگی را می توان به همگرایی تعبیر کرد که در بسیاری از این حوزه ها کمک های اداری و استخدامی قطعا وجود دارد. بسیار موثر و مفید.

دکتر. کارگر توسعه GIS جمعیت و پایگاه‌های اطلاعاتی زمینه‌ای و رابطه‌ای را از برنامه‌های کلیدی این سازمان عنوان کرد و افزود: علی‌رغم کاستی‌ها دست از کمبودها برنمی‌داریم و با حداکثر کارایی و جهادی بر توانمندی‌های موجود تکیه می‌کنیم. و ما قدم به قدم پیش می رویم.

در این جلسه در مورد وضعیت فعلی سرمایه انسانی و توسعه آن در سازمان ثبت احوال، مسائل مربوط به سازمان و پیشنهادات برای بهبود آن، وجود بست های خالی و پروانه های استخدامی، مسائل کارکنان قراردادی، مسائل و مسائل زندگی بحث و تبادل نظر شد. کارمندان و نحوه رفع آنها مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال، در حاشیه این جلسه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و هیئت همراه از روند ارائه کارت هوشمند ملی و مرکز داده اصلی سازمان بازدید کردند. و در جریان اقدامات و پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه قرار گرفت.

انتهای پیام/